- Mã ngành: D140209

- Thời gian đào tạo: 4 năm

- Tổ hợp các môn xét tuyển: Toán - Lý - Hóa, Toán - Lý - Tiếng Anh

- Mục tiêu đào tạo:

Trang bị kiến thức giáo dục đại cương, bao gồm các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng; kiến thức cơ sở, chuyên sâu và nâng cao về Toán học, gồm: Toán học sơ cấp, Toán Giải tích, Đại số và Lý thuyết số, Hình học và Tôpô, Xác suất và Thống kê toán học, Toán ứng dụng; kiến thức nghiệp vụ Sư phạm để thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục học sinh;

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:

Giáo viên Toán học tại các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, trung cấp chuyên nghiệp; Giảng viên Toán học tại các trường đại học và cao đẳng; Nghiên cứu viên ngành Toán tại các Viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu toán - tin học; Quản lý chuyên môn về giáo dục ở các nhà trường hoặc cơ quan quản lý nhà nước; hoạt động trong các doanh nghiệp có sử dụng công cụ toán học.

Hiện nay, Trường Đại học Vinh đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ với 5 chuyên ngành: Toán giải tích, Đại số và Lý thuyết số, Hình học và Tôpô, Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán, Lý thuyết Xác suất và Thống kê toán học. Khoảng 20% sinh viên của Khoa Sư phạm Toán học tiếp tục học tập ở bậc sau đại học sau khi tốt nghiệp đại học; 15% sinh viên của khoa học cùng lúc hai chương trình đào tạo đại học (Toán - Kinh tế, Toán - Tin, Toán - Luật,...) để họ có cơ hội tìm việc làm khi ra trường và sử dụng công cụ toán học trong công việc.

- Thông tin liên hệ:

+ Phòng Đào tạo

Điện thoại: 038.3856394

Đường dây nóng tuyển sinh đại học chính quy: 038.898 8989

+ Khoa Sư phạm Toán học

Điện thoại: 038.3855329

Phụ trách tuyển sinh: PGS.TS. Nguyễn Thành Quang. Điện thoại: 0912.480229