- Mã ngành: D140201

- Thời gian đào tạo: 4 năm

- Tổ hợp các môn xét tuyển: Toán - Văn - Năng khiếu, Toán - Tiếng Anh - Năng khiếu

- Mục tiêu đào tạo:

Trang bị kiến thức giáo dục đại cương, bao gồm các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng; hệ thống tri thức về các đặc điểm và quy luật phát triển tâm - sinh lý trẻ mầm non; công tác chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non;

Hiểu biết về mục tiêu, chương trình giáo dục mầm non; có kiến thức hệ thống về giáo dục phát triển toàn diện cho trẻ mầm non, phương pháp giáo dục trẻ mầm non và đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non;

Có kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe cho trẻ mầm non, bao gồm kiến thức về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường lứa tuổi mầm non; dinh dưỡng và an toàn thực phẩm; phòng bệnh, đảm bảo an toàn và xử lý ban đầu các bệnh và tai nạn cho trẻ mầm non;

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:

Giáo viên và cán bộ quản lý ở trường Mầm non; Giảng viên ở các trường Cao đẳng, Đại học đào tạo giáo viên Mầm non; Chuyên viên tại Viện nghiên cứu, Trung tâm nghiên cứu Giáo dục mầm non; Chuyên viên bậc học mầm non tại Bộ Giáo dục và đào tạo, Sở Giáo dục và đào tạo và Phòng Giáo dục và đào tạo.

Học sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) các ngành: Giáo dục mầm non, Giáo dục học (bậc mầm non), Lý luận và lịch sử giáo dục, Quản lý giáo dục.

- Thông tin liên hệ:

+ Phòng Đào tạo

Điện thoại: 038.3856394

Đường dây nóng tuyển sinh đại học chính quy: 038.898 8989

+ Khoa Giáo dục

Điện thoại: 038.3855723

Phụ trách tuyển sinh: PGS.TS. Chu Thị Thuỷ An. Điện thoại: 0912.884326