- Mã ngành: D850103

- Thời gian đào tạo: 4 năm

- Tổ hợp các môn xét tuyển: Toán - Lý - Hóa, Toán - Hóa - Sinh, Toán - Văn - Tiếng Anh

- Mục tiêu đào tạo:

Trang bị kiến thức về lý luận chính trị và pháp luật của nhà nước; kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, ứng dụng các phương pháp luận trong học tập, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề thực tiễn. Kiến thức cơ sở ngành đáp ứng việc tiếp thu kiến thức ngành Quản lý đất đai; Kiến thức cơ bản về trắc địa, bản đồ, công nghệ viễn thám và hệ thống thông tin Địa lý (GIS); Kiến thức chuyên ngành phù hợp với yêu cầu của Nhà nước về quản lý đất đai;

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:

Làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường; các công ty kinh doanh, sàn giao dịch bất động sản; các viện nghiên cứu, trung tâm tư vấn về lĩnh vực quản lý đất đai;

Giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp về đào tạo cán bộ quản lý đất đai (nếu có chứng chỉ nghiệp vụ Sư phạm).

Có khả năng học sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) các chuyên ngành: Quản lý đất đai, Công nghệ địa chính, Trắc địa - Bản đồ, Trắc địa ảnh viễn thám và GIS.

- Thông tin liên hệ:

+ Phòng Đào tạo

Điện thoại: 038.3856394

Đường dây nóng tuyển sinh đại học chính quy: 038.898 8989

+ Khoa Địa lý - Quản lý tài nguyên

Điện thoại: 038.3555732

Phụ trách tuyển sinh: TS. Nguyễn Thị Hoài. Điện thoại: 0913.049068