- Mã ngành: D510401

- Thời gian đào tạo: 5 năm

- Tổ hợp các môn xét tuyển: Toán - Lý - Hóa, Toán - Hóa - Sinh, Toán - Hóa - Tiếng Anh

- Mục tiêu đào tạo:

Trang bị kiến thức về lý luận chính trị và pháp luật của nhà nước; kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, ứng dụng các phương pháp luận trong học tập, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề thực tiễn; kiến thức tổng quát về quá trình công nghệ và tổ chức sản xuất lĩnh vực Hóa học; Hiểu biết về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các máy móc, thiết bị cơ bản trong công nghệ kỹ thuật hóa học, các thiết bị chuyên dùng trong công nghệ hóa dược và Mỹ phẩm để quản lý, vận hành cũng như điều khiển hệ thống thiết bị trong quá trình sản xuất dược phẩm và Mỹ phẩm;

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:

Kĩ sư công nghệ điều hành hệ thống sản xuất; cán bộ kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm và R&D tại các công ty, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất thuộc lĩnh vực Hóa học nói chung và lĩnh vực Hóa dược và Mỹ phẩm nói riêng;

Đảm nhận công tác nghiên cứu và giảng dạy tại các viện nghiên cứu và cơ sở đào tạo trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật hóa học và hóa dược - Mỹ phẩm.

Có thể tiếp tục học tập để nâng cao trình độ (thạc sĩ, tiến sĩ) trong các lĩnh vực: Công nghệ kỹ thuật hóa học, Công nghệ Hóa dược - Mỹ phẩm, Công nghệ thực phẩm.

- Thông tin liên hệ:

+ Phòng Đào tạo

Điện thoại: 038.3856394

Đường dây nóng tuyển sinh đại học chính quy: 038.898 8989

+ Khoa Hóa học

Điện thoại: 038.3855751

Phụ trách tuyển sinh: TS. Lê Đức Giang. Điện thoại: 0912.091407