- Mã ngành: D510301

- Thời gian đào tạo: 5 năm

- Tổ hợp các môn xét tuyển: Toán - Lý - Hóa, Toán - Lý - Tiếng Anh

- Mục tiêu đào tạo:

Trang bị kiến thức về lý luận chính trị và pháp luật của nhà nước; kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, ứng dụng các phương pháp luận trong học tập, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề thực tiễn; Kiến thức cơ bản và chuyên sâu về lĩnh vực công nghệ kỹ thuật điện, điện tử. Am hiểu công nghệ tiên tiến về các thiết bị điện và hệ thống điện;

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:

Làm việc tại các nhà máy và các khu công nghiệp sử dụng các thiết bị điện, điện tử, các nhà máy điện và các trung tâm truyền tải điện năng, các viện, trung tâm tâm nghiên cứu và phát triển về công nghệ điện, điện tử, các phòng, ban quản lý dự án về điện, điện tử.

Có khả năng học tiếp trình độ sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) chuyên ngành tương ứng; Học văn bằng hai các ngành khoa học tự nhiên, kinh tế, kỹ thuật và công nghệ.

- Thông tin liên hệ:

+ Phòng Đào tạo

Điện thoại: 038.3856394

Đường dây nóng tuyển sinh đại học chính quy: 038.898 8989

+ Khoa Vật lý và Công nghệ

Điện thoại: 038.3855777

Phụ trách tuyển sinh: PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng. Điện thoại: 0948.257789