- Mã ngành: D480201

- Thời gian đào tạo: 5 năm

- Tổ hợp các môn xét tuyển: Toán - Lý - Hóa, Toán - Lý - Tiếng Anh

- Mục tiêu đào tạo:

Trang bị kiến thức về lý luận chính trị và pháp luật của nhà nước; kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, ứng dụng các phương pháp luận trong học tập, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề thực tiễn; Kiến thức cơ sở ngành để tiếp thu kiến thức chuyên ngành, nghiên cứu chuyên sâu, tiếp cận công nghệ mới; Kiến thức chuyên ngành phù hợp yêu cầu của thị trường lao động Công nghệ thông tin (Công nghệ thông tin) thuộc các lĩnh vực: Hệ thống thông tin; Khoa học máy tính; Kỹ thuật máy tính; Mạng máy tính và truyền thông; Kiến thức liên quan đến nghiên cứu phát triển, gia công hay ứng dụng hệ thống phần mềm; kiến thức về thiết kế, xây dựng, cài đặt, vận hành và bảo trì phần cứng, phần mềm của hệ thống máy tính và các hệ thống thiết bị dựa trên máy tính;

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:

Làm việc ở các vị trí có vận hành và ứng dụng Công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; các công ty lắp ráp, phân phối máy tính và các thiết bị tin học; các công ty phát triển phần mềm, thiết kế website, gia công phần mềm; các công ty tư vấn - thiết kế giải pháp mạng, giải pháp Công nghệ thông tin cho doanh nghiệp;

Giảng dạy ở các trường phổ thông, đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, làm việc tại các viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin.

Học tập nâng cao trình độ để đảm nhận các công việc như quản trị dự án, thiết kế hệ thống, chủ trì Công nghệ thông tin trong các cơ quan, tổ chức; Học tiếp chương trình sau đại học (thạc sĩ và tiến sĩ) ngành Công nghệ thông tin và các chuyên ngành gần.

- Thông tin liên hệ:

+ Phòng Đào tạo

Điện thoại: 038.3856394

Đường dây nóng tuyển sinh đại học chính quy: 038.898 8989

+ Khoa Công nghệ thông tin

Điện thoại: 038.3855413

Phụ trách tuyển sinh: ThS. Trương Trọng Cần. Điện thoại: 0984.725725