- Mã ngành: D620301

- Thời gian đào tạo: 4 năm

- Tổ hợp các môn xét tuyển: Toán - Lý - Hóa, Toán - Hóa - Sinh, Toán - Văn - Tiếng Anh

- Mục tiêu đào tạo:

Trang bị kiến thức về lý luận chính trị và pháp luật của nhà nước; kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, ứng dụng các phương pháp luận trong học tập, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Hiểu rõ và vận dụng được kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành và liên ngành vào các lĩnh vực chuyên môn Nuôi trồng thủy sản và các lĩnh vực liên quan;

Nắm vững và vận dụng thành thạo một trong các nội dung thuộc lĩnh vực chuyên ngành sau: Nuôi thuỷ sản nội địa, Nuôi thủy sản biển và đại dương, Chế biến và kinh doanh sản phẩm thuỷ sản hoặc Quản lý môi trường và bệnh thuỷ sản;

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:

Làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước về Nuôi trồng thủy sản và các lĩnh vực khác có liên quan; các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh Nuôi trồng thủy sản và các lĩnh vực có liên quan;

Giảng viên tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề (nếu có chứng chỉ nghiệp vụ Sư phạm);

Nghiên cứu viên, kỹ thuật viên tại các viện nghiên cứu, các cơ sở chuyển giao công nghệ, các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực có liên quan;

Thành lập và điều hành các doanh nghiệp Nuôi trồng thủy sản.

Tiếp tục học tập chương trình sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) về lĩnh vực Nuôi trồng thủy sản và các lĩnh vực liên quan khác.

- Thông tin liên hệ:

+ Phòng Đào tạo

Điện thoại: 038.3856394

Đường dây nóng tuyển sinh đại học chính quy: 038.898 8989

+ Khoa Nông Lâm Ngư

Điện thoại: 038.8909293

Phụ trách tuyển sinh: TS. Nguyễn Đình Vinh. Điện thoại: 0914.970709