- Mã ngành: D620109

- Thời gian đào tạo: 4 năm

- Tổ hợp các môn xét tuyển: Toán - Lý - Hóa, Toán - Hóa - Sinh, Toán - Văn - Tiếng Anh

- Mục tiêu đào tạo:

Trang bị kiến thức về lý luận chính trị và pháp luật của nhà nước; kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, ứng dụng các phương pháp luận trong học tập, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề thực tiễn; kiến thức cơ bản và hiện đại về cây trồng, di truyền và chọn giống, đất phân bón, bảo vệ thực vật, công nghệ sinh học nông nghiệp, hệ thống nông nghiệp, quản lý và khai thác bền vững các nguồn lực nông nghiệp, kỹ thuật canh tác để đảm nhận được các công việc trong hoạt động sản xuất, nghiên cứu và phát triển nông nghiệp - nông thôn;

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:

Làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước về Nông nghiệp và Phát triển nông thôn từ cấp huyện đến cấp trung ương; Các doanh nghiệp, công ty (liên doanh và tư nhân) thuộc lĩnh vực nông nghiệp; Các tổ chức chính phủ, phi chính phủ và quốc tế về Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Các trung tâm và các viện khoa học công nghệ, các trường trung cấp, cao đẳng và đại học thuộc lĩnh vực nông nghiệp; Có khả năng thành lập và quản lý các doanh nghiệp nông nghiệp.

Tiếp tục học tập chương trình sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) về các chuyên ngành tương ứng; tham gia bồi dưỡng, đào tạo ngắn hạn, dài hạn về các kiến thức nghiệp vụ chuyên môn thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Thông tin liên hệ:

+ Phòng Đào tạo

Điện thoại: 038.3856394

Đường dây nóng tuyển sinh đại học chính quy: 038.898 8989

+ Khoa Nông Lâm Ngư

Điện thoại: 038.8909293

Phụ trách tuyển sinh: TS. Nguyễn Đình Vinh. Điện thoại: 0914.970709