- Mã ngành: D520216

- Thời gian đào tạo: 5 năm

- Tổ hợp các môn xét tuyển: Toán - Lý - Hóa, Toán - Lý - Tiếng Anh

- Mục tiêu đào tạo:

Trang bị kiến thức về lý luận chính trị và pháp luật của nhà nước; kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, ứng dụng các phương pháp luận trong học tập, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề thực tiễn; Kiến thức cơ sở toán, Vật lý, tin học để áp dụng trong mô tả, tính toán và mô phỏng các thiết bị và hệ thống đo lường, điều khiển và tự động hóa; kiến thức cơ sở lý thuyết mạch điện, tín hiệu, hệ thống, lý thuyết điều khiển, kỹ thuật điện và máy tính để áp dụng trong nghiên cứu, phân tích các thiết bị và hệ thống đo lường, điều khiển và tự động hóa; Kiến thức chuyên ngành chuyên sâu của kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, khai thác, sử dụng các công cụ phần mềm để áp dụng trong thiết kế và tính toán các hệ thống điều khiển và tự động hóa trong công nghiệp;

Nhận thức được mối liên hệ mật thiết giữa giải pháp kỹ thuật điều khiển và tự động hóa với các yếu tố kinh tế, xã hội và môi trường trong thế giới toàn cầu hóa;

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:

Làm việc tại các xí nghiệp công nghiệp, các công ty điện lực, các công ty tư vấn, thiết kế, xây lắp các công trình liên quan đến công nghệ Điện, Điện tử, Tự động hóa, công nghệ Robot... với vai trò người thực hiện trực tiếp hay người quản lý, điều hành; viện nghiên cứu, cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở đào tạo trong lĩnh vực Điều khiển và Tự động hóa.

Có khả năng tự học và học tiếp trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

- Thông tin liên hệ:

+ Phòng Đào tạo

Điện thoại: 038.3856394

Đường dây nóng tuyển sinh đại học chính quy: 038.898 8989

+ Khoa Điện tử viễn thông

Điện thoại: 038.3856956

Phụ trách tuyển sinh: PGS.TS. Lưu Tiến Hưng. Điện thoại: 0913.396780