- Mã ngành: D580205

- Thời gian đào tạo: 5 năm

- Tổ hợp các môn xét tuyển: Toán - Lý - Hóa, Toán - Lý - Tiếng Anh

- Mục tiêu đào tạo:

Trang bị các kiến thức về lý luận chính trị và pháp luật của nhà nước; kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, ứng dụng các phương pháp luận trong học tập, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề thực tiễn; Kiến thức cơ sở liên quan đến chuyên ngành đào tạo, biết vận dụng các kiến thức đó vào chuyên ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Kiến thức chuyên sâu ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông và có thể vận dụng để tính toán thiết kế, lập biện pháp, tổ chức, quản lý, điều hành thi công; biết vận dụng công nghệ mới trong xây dựng công trình giao thông;

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:

Làm việc tại các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực công trình giao thông; Các cơ quan nhà nước về lĩnh vực quản lý và đầu tư xây dựng công trình giao thông; Viện nghiên cứu, các cơ sở đào tạo trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông.

Có khả năng tự học và nâng cao trình độ học vấn; tiếp tục học ở trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

- Thông tin liên hệ:

+ Phòng Đào tạo

Điện thoại: 038.3856394

Đường dây nóng tuyển sinh đại học chính quy: 038.898 8989

+ Khoa Xây dựng

Điện thoại: 038.3552497

Phụ trách tuyển sinh: TS. Phan Văn Tiến. Điện thoại: 0917.012255