- Mã ngành: D540101

- Thời gian đào tạo: 5 năm

- Tổ hợp các môn xét tuyển: Toán - Lý - Hóa, Toán - Hóa - Sinh, Toán - Hóa - Tiếng Anh

- Mục tiêu đào tạo:

Trang bị kiến thức về lý luận chính trị và pháp luật của nhà nước; kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, ứng dụng các phương pháp luận trong học tập, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề thực tiễn; Kiến thức hệ thống và hiện đại về công nghệ thực phẩm; Hiểu biết về các quy trình sản xuất cơ bản trong công nghệ chế biến thực phẩm; Hiểu biết về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy móc, thiết bị cơ bản trong công nghệ chế biến thực phẩm để vận hành, khắc phục sự cố và nâng cao hiệu suất của máy; có khả năng thiết kế các máy thực phẩm; Kiến thức cơ bản về các hệ thống quản lý chất lượng như: HACCP, ISO 2000 và có thể vận dụng vào cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm;

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:

Kỹ sư công nghệ, phụ trách kỹ thuật và điều hành sản xuất, phụ trách bộ phận đảm bảo chất lượng và quản lý chất lượng QA&QC ở các nhà máy, cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm;

Cán bộ phân tích kiểm nghiệm về thực phẩm, hàng hóa, quản lý nhà nước về thực phẩm;

Cán bộ kỹ thuật trong các cơ sở dịch vụ kinh doanh thực phẩm, thiết bị thực phẩm;

Nghiên cứu viên hoặc giảng viên tại các cơ sở nghiên cứu và đào tạo về công nghệ thực phẩm.

Học thạc sĩ và tiến sĩ các chuyên ngành thuộc lĩnh vực khoa học thực phẩm, hoặc lĩnh vực hóa học (Hóa hữu cơ, Hóa vô cơ, Hóa học hợp chất thiên nhiên, Hóa phân tích).

Học văn bằng thứ hai: Kỹ sư Công nghệ Thực phẩm có thể học thêm các ngành về khoa học tự nhiên, khối ngành kinh tế hoặc các ngành khối công nghệ, kỹ thuật khác.

- Thông tin liên hệ:

+ Phòng Đào tạo

Điện thoại: 038.3856394

Đường dây nóng tuyển sinh đại học chính quy: 038.898 8989

+ Khoa Hóa học

Điện thoại: 038.3855751

Phụ trách tuyển sinh: TS. Lê Đức Giang. Điện thoại: 0912.091407