- Mã ngành: D340201

- Thời gian đào tạo: 4 năm

- Tổ hợp các môn xét tuyển: Toán - Lý - Hóa, Toán - Lý - Tiếng Anh, Toán - Văn - Tiếng Anh

- Mục tiêu đào tạo:

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, quản trị kinh doanh, có kiến thức chuyên sâu về Tài chính - Ngân hàng đặc biệt là ngân hàng thương mại; có năng lực nghiên cứu, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng.

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:

Giám đốc tài chính, nhân viên giao dịch, chuyên viên phân tích tài chính, thẩm định giá, tư vấn tài chính, quan hệ khách hàng, phòng kế hoạch tài chính của các Sở, Ban, Ngành, Doanh nghiệp...

Giảng viên tại các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng.

Tiếp tục học ở bậc sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) về chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng và các ngành liên quan khác.

- Thông tin liên hệ:

+ Phòng Đào tạo

Điện thoại: 038.3856394

Đường dây nóng tuyển sinh đại học chính quy: 038.898 8989

+ Khoa Kinh tế

Điện thoại: 038.3552496

Phụ trách tuyển sinh: ThS. Nguyễn Thị Thu Cúc. Điện thoại: 0932.341888