- Mã ngành: D340101

- Thời gian đào tạo: 4 năm

- Tổ hợp các môn xét tuyển: Toán - Lý - Hóa, Toán - Lý - Tiếng Anh, Toán - Văn - Tiếng Anh

- Mục tiêu đào tạo:

Ngành Quản trị kinh doanh cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về hoạt động quản trị của các tổ chức kinh doanh trong điều kiện cơ chế thị trường. Người học sẽ được chỉ dẫn về cách thức thực hiện các chức năng quản trị như lập kế hoạch, thực hiện kế hoạch, kiểm tra và đánh giá trong thực tiễn quản lý kinh doanh nói chung cũng như quản trị các lĩnh vực hoạt động khác nhau của một tổ chức.

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:

Quản lý, điều hành doanh nghiệp, quản trị nhân sự, tư vấn chiến lược, tổ chức sự kiện, thực hiện chương trình quảng cáo, Nhân viên kinh doanh, Giám sát bán hàng, Chuyên gia marketing.

Giảng viên tại các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học chuyên ngành quản trị

Có thể học sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) chuyên ngành Quản trị kinh doanh và các chuyên ngành liên quan khác.

- Thông tin liên hệ:

+ Phòng Đào tạo

Điện thoại: 038.3856394

Đường dây nóng tuyển sinh đại học chính quy: 038.898 8989

+ Khoa Kinh tế

Điện thoại: 038.3552496

Phụ trách tuyển sinh: ThS. Nguyễn Thị Thu Cúc. Điện thoại: 0932.341888