- Mã ngành: D310101

- Thời gian đào tạo: 4 năm

- Tổ hợp các môn xét tuyển: Toán - Lý - Hóa, Toán - Lý - Tiếng Anh, Toán - Văn - Tiếng Anh

- Mục tiêu đào tạo:

Cử nhân Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế đầu tư) được đào tạo có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; bản lĩnh vững vàng, trình độ ngoại ngữ cao, tự tin và năng động; có khả năng phân tích, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực khác nhau trong nền kinh tế quốc dân.

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:

Chuyên viên thẩm định giá, Giám đốc tài chính, Nhân viên ngân hàng (phân tích đầu tư)

Thành viên/Quản lý trong Ban quản lý dự án, Nhân viên của tổ chức phi Chính phủ, Chuyên viên tư vấn đầu tư, phân tích đầu tư, dự báo đầu tư, Chuyên viên các phòng kế hoạch, đầu tư tại các Sở, Ban, Ngành,...

Giảng viên tại các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kinh tế, Kinh tế đầu tư.

Học sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) chuyên ngành Kinh tế đầu tư và các chuyên ngành tương ứng khác.

- Thông tin liên hệ:

+ Phòng Đào tạo

Điện thoại: 038.3856394

Đường dây nóng tuyển sinh đại học chính quy: 038.898 8989

+ Khoa Kinh tế

Điện thoại: 038.3552496

Phụ trách tuyển sinh: ThS. Nguyễn Thị Thu Cúc. Điện thoại: 0932.341888