- Mã ngành: D440301

- Thời gian đào tạo: 4 năm

- Tổ hợp các môn xét tuyển: Toán - Lý - Hóa, Toán - Hóa - Sinh, Toán - Sinh - Tiếng Anh

- Mục tiêu đào tạo:

Cử nhân Khoa học môi trường có kiến thức về vấn đề môi trường, nắm vững các tiêu chuẩn, luật và chính sách môi trường của Việt Nam. Thực hiện được các phương pháp phân tích, quan trắc, đánh giá tác động môi trường và kiểm soát môi trường.

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:

Giảng dạy và nghiên cứu về Môi trường ở các trường Đại học, Cao đẳng, Các Viện nghiên cứu, các Trung tâm nghiên cứu về Môi trường, Biến đổi khí hậu.

Kiểm soát môi trường tại các nhà máy, cơ sở sản xuất, các trung tâm Quan trắc môi trường.

Làm việc tại các đơn vị Cảnh sát môi trường ở cấp Huyện, Tỉnh và Bộ.

Làm việc ở các Cơ quan Quản lý Tài nguyên và môi trường các cấp từ Huyện, Thị xã, cấp Tỉnh và cấp Bộ.

Học sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) về chuyên ngành Môi trường hoặc chuyển đổi học ở các chuyên ngành gần.

- Thông tin liên hệ:

+ Phòng Đào tạo

Điện thoại: 038.3856394

Đường dây nóng tuyển sinh đại học chính quy: 038.898 8989

+ Khoa Sinh học

Điện thoại: 038.3855697

Phụ trách tuyển sinh: PGS.TS. Cao Tiến Trung. Điện thoại: 0903.446646