- Mã ngành: D480101

- Thời gian đào tạo: 4 năm

- Tổ hợp các môn xét tuyển: Toán - Lý - Hóa, Toán - Lý - Tiếng Anh

- Mục tiêu đào tạo:

Trang bị kiến thức giáo dục đại cương, bao gồm các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng; kiến thức cơ sở ngành đáp ứng việc học các môn chuyên ngành và nghiên cứu chuyên sâu; kiến thức chuyên ngành phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động Công nghệ thông tin (Công nghệ thông tin); nắm vững một trong các công nghệ lập trình tiên tiến: .Net, Java, Web, mã nguồn mở; có đủ tri thức và khả năng để tiếp cận với công nghệ mới theo chuyên ngành được đào tạo;

Có khả năng tự học, có phương pháp tiếp thu công nghệ mới, khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên thông tin trên Internet;

Tiếp cận nhanh, vận hành khai thác, bảo trì và phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin; trình bày, tư vấn và phản biện các vấn đề thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin; quản lý các dự án Công nghệ thông tin;

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:

Vận hành và ứng dụng Công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp;

Làm việc ở các công ty lắp ráp, phân phối máy tính và các thiết bị tin học; các công ty phát triển phần mềm, thiết kế website, gia công phần mềm; các công ty tư vấn - thiết kế giải pháp mạng, giải pháp Công nghệ thông tin cho doanh nghiệp;

Giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, các viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin.

Học tiếp trình độ sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) về các chuyên ngành tương ứng; tiếp tục nâng cao trình độ để đảm nhận những chức vụ cao trong quản lý Công nghệ thông tin: Quản trị dự án, thiết kế hệ thống, chủ trì Công nghệ thông tin trong cơ quan.

- Thông tin liên hệ:

+ Phòng Đào tạo

Điện thoại: 038.3856394

Đường dây nóng tuyển sinh đại học chính quy: 038.898 8989

+ Khoa Công nghệ thông tin

Điện thoại: 038.3855413

Phụ trách tuyển sinh: ThS. Trương Trọng Cần. Điện thoại: 0984.725725