- Mã ngành: D340301

- Thời gian đào tạo: 4 năm

- Tổ hợp các môn xét tuyển: Toán - Lý - Hóa, Toán - Lý - Tiếng Anh, Toán - Văn - Tiếng Anh

- Mục tiêu đào tạo:

Người học được truyền thụ kiến thức cơ bản, rèn luyện kỹ năng thực hành nghiệp vụ kế toán, đủ khả năng giải quyết những vấn đề thông thường về chuyên môn kế toán và tổ chức công tác kế toán ở đơn vị, đồng thời có khả năng học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp. Sinh viên tốt nghiệp ngành Kế toán làm việc ở bộ phận kế toán, tài chính tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:

Kế toán trưởng; kế toán viên tại các doanh nghiệp; kế toán ngân hàng; kế toán công tại cơ quan hành chính Nhà nước (Sở, Tỉnh, Thành phố, Huyện, Xã); Nhân viên tại kho bạc Nhà nước; Kiểm toán viên (Nhà nước, độc lập, nội bộ); Chuyên viên tư vấn Thuế, Kế toán, phân tích tài chính.

Giảng viên tại các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kế toán

Học sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp và các chuyên ngành tương ứng khác.

- Thông tin liên hệ:

+ Phòng Đào tạo

Điện thoại: 038.3856394

Đường dây nóng tuyển sinh đại học chính quy: 038.898 8989

+ Khoa Kinh tế

Điện thoại: 038.3552496

Phụ trách tuyển sinh: ThS. Nguyễn Thị Thu Cúc. Điện thoại: 0932.341888