Căn cứ công văn số 3182/BNV-ĐT ngày 16/6/2017 của Bộ Nội vụ và Công văn số 2793/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 30/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ tổ chức bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức cho Trường Đại học Vinh gồm: Giảng viên (hạng I, II, III); Giáo viên Trung học phổ thông, Giáo viên Trung học cơ sở (hạng I, II, III); Giáo viên Tiểu học, giáo viên Mầm non (hạng II, III, IV).

Trường Đại học Vinh thông báo tuyển sinh các lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giảng viên, giáo viên tại các cơ sở giáo dục như sau:

- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng I, II, III

- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng I, II, III

- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng I, II, III

- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II, III, IV

- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II, III, IV

1. Đối tượng: Giáo viên/Giảng viên đang công tác tại các cơ sở giáo dục chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

2. Hồ sơ đăng ký:

- Đơn đăng tham gia lớp bồi dưỡng có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị (theo mẫu của Trường Đại học Vinh)

- 01 bản phô tô bằng cấp tương ứng với chức danh nghề nghiệp (công chứng)

- 01 bản sao chứng minh thư hoặc căn cước công dân (công chứng)

- 01 ảnh 4 x 6 (để trong phong bì ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh)

3. Địa điểm học: Tại Trường Đại học Vinh và tại các đơn vị liên kết

4. Chương trình bồi dưỡng: 240 tiết theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thời gian học: Các ngày cuối tuần, thời gian hè hoặc học tập trung liên tục.

Người học sau khi hoàn thành chương trình được Trường Đại học Vinh cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của hạng đăng ký học bồi dưỡng.

5. Kinh phí:  

* Các lớp tổ chức tại Trường Đại học Vinh                           : 2.100.000 đồng/học viên (áp dụng cho các lớp đủ 50 học viên trở lên).

* Các lớp tổ chức tại các tỉnh miền Bắc miền Trung (từ Thanh Hóa đến Quảng Trị)

Lớp từ 50 học viên đến dưới 75 học viên                            : 2.500.000đ/học viên

                        Lớp từ 75 học viên đến 100 học viên           : 2.300.000đ/học viên

                        Lớp trên 100 học viên:                                  : 2.100.000đ/học viên

* Các lớp tổ chức tại các tỉnh phía Bắc (từ Ninh Bình trở ra)

Lớp từ 50 học viên đến dưới 75 học viên                             : 2.600.000đ/học viên

                        Lớp từ 75 học viên đến 100 học viên            : 2.400.000đ/học viên

                        Lớp trên 100 học viên:                                   : 2.200.000đ/học viên

* Các lớp tổ chức tại các tỉnh miền Nam và Tây Nguyên (từ Huế trở vào)

Lớp từ 50 học viên đến dưới 75 học viên                             : 2.800.000đ/học viên

                        Lớp từ 75 học viên đến 100 học viên            : 2.600.000đ/học viên

                        Lớp trên 100 học viên:                                   : 2.400.000đ/học viên

6. Địa chỉ liên hệ và đăng ký:  Các đơn vị hoặc cá nhân liên hệ, đăng ký tại Tổ Đào tạo-Tuyển sinh, Trung tâm GDTX, Trường Đại học Vinh. 182. Lê Duẩn, Thành phố Vinh, Nghệ An (tầng 1 nhà A0). Số điện thoại: 0238.3733666

Điện thoại di động: 0904.395.625 (đ/c Ngô Đức Nhàn), 0972.558.676 (đ/c Phạm Tiến Đông).

Email: nhannd@vinhuni.edu.vn, dongpt@vinhuni.edu.vn

Trân trọng!

Xem File thông báo tại đây!

Đăng ký học tại đây!