1
Bạn cần hỗ trợ?
Thứ năm, ngày 25 tháng 7 năm 2024

Sau đại học

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2024
04/07/2024
Căn cứ Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ, Trường Đại học Vinh thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2024.
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2024
21:12 05/03/2024
Căn cứ Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quyết định số 2596/QĐ-ĐHV ngày 02/11/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh ban hành Quy chế...
Gia hạn thời gian nhận hồ sơ và tổ chức xét tuyển tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ đợt 2 năm 2023
17:55 18/09/2023
Trường Đại học Vinh gia hạn thời gian nhận hồ sơ và tổ chức xét tuyển tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ đợt 2 năm 2023.
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2023
17:43 14/08/2023
Căn cứ Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ, Trường Đại học Vinh thông báo tuyển...
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 2 năm 2023
17:52 08/06/2023
Căn cứ Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ; Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến...
Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ và tổ chức xét tuyển tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2023
15:30 06/02/2023
Trường Đại học Vinh thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ và tổ chức xét tuyển tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2023.
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2023
14:52 10/01/2023
Căn cứ Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ, Trường Đại học Vinh thông báo kế hoạch tổ...
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2023
14:49 10/01/2023
Căn cứ Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ, Trường Đại học Vinh thông báo tuyển...
Đơn vị liên kết
© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (0238)3855452 - Fax: (0238)3855269 - Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.