1
Bạn cần hỗ trợ?
Thứ năm, ngày 25 tháng 7 năm 2024

Thực hành sư phạm

Thông báo tuyển sinh bổ sung vào lớp 10 Trường TH, THCS & THPT Thực hành sư phạm năm học 2024 - 2025
11/07/2024
Trường Đại học Vinh thông báo tuyển sinh bổ sung vào lớp 10 Trường TH, THCS & THPT Thực hành sư phạm năm học 2024 - 2025.
Hướng dẫn nhập học bằng hình thức trực tuyến cho học sinh lớp 1 Trường TH, THCS&THPT THSP năm học 2024 - 2025 (đợt 1)
09:00 10/07/2024
Trường Đại học Vinh hướng dẫn nhập học bằng hình thức trực tuyến cho học sinh lớp 1 Trường TH, THCS&THPT THSP năm học 2024 - 2025 (đợt 1)
Hướng dẫn nhập học bằng hình thức trực tuyến và lịch tựu trường, nộp hồ sơ gốc cho học sinh lớp 6 Trường TH, THCS&THPT THSP năm học 2024 - 2025 (đợt 1)
16:04 05/07/2024
Trường Đại học Vinh hướng dẫn nhập học bằng hình thức trực tuyến và lịch tựu trường, nộp hồ sơ gốc cho học sinh lớp 6 Trường TH, THCS&THPT THSP năm học 2024 - 2025 (đợt 1).
Thông báo tuyển sinh vào Lớp 1 và Lớp 6 Trường TH, THCS&THPT THSP năm học 2024 - 2025
08:49 08/06/2024
Trường TH, THCS&THPT THSP Trường Đại học Vinh thông báo tuyển sinh vào Lớp 1 và Lớp 6 năm học 2024 - 2025 (Thực hiện thí điểm mô hình trường tiên tiến theo xu thế hội nhập quốc...
Thông báo tuyển sinh các cháu Nhà trẻ và Mẫu giáo Trường Mầm non thực hành, Trường Đại học Vinh năm học 2024 - 2025
15:46 29/05/2024
Trường Đại học Vinh thông báo tuyển sinh các cháu Nhà trẻ và Mẫu giáo năm học 2024 - 2025 (thực hiện thí điểm mô hình trường mầm non tiên tiến theo xu thế hội nhập quốc tế), cụ thể...
Kế hoạch và thời gian tuyển sinh vào lớp 10 Trường TH, THCS & THPT Thực hành sư phạm năm học 2024 - 2025
10:18 28/05/2024
Trường Đại học Vinh thông báo kế hoạch và thời gian tuyển sinh vào lớp 10 Trường TH, THCS & THPT Thực hành sư phạm năm học 2024 - 2025
THÔNG BÁO SỐ 2: Tuyển sinh vào lớp 10 Trường TH, THCS & THPT Thực hành sư phạm năm học 2024 - 2025
16:51 09/05/2024
Tiếp theo thông báo số 1 về tuyển sinh vào lớp 10 Trường TH, THCS&THPT Thực hành sư phạm năm học 2024 - 2025 thực hiện theo Mô hình tiên tiến, Trường Đại học Vinh ban hành thông...
Thông báo tuyển sinh vào lớp 10 Trường TH, THCS & THPT Thực hành sư phạm năm học 2024 - 2025
15:25 17/04/2024
Thực hiện kế hoạch năm học 2024 - 2025, được sự đồng ý của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, Trường Đại học Vinh thông báo tuyển sinh vào lớp 10 Trường TH, THCS & THPT Thực hành sư...
Thông báo số 1 tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025
19:51 25/01/2024
Trường Đại học Vinh thông báo tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên - Trường THPT Chuyên; tuyển sinh vào lớp 10 THPT - Trường TH, THCS & THPT Thực hành Sư phạm Trường Đại học Vinh.
Tuyển sinh các cháu Nhà trẻ và Mẫu giáo năm học 2023 - 2024 (Thực hiện thí điểm mô hình trường mầm non tiên tiến theo xu thế hội nhập quốc tế)
11:18 01/06/2023
Căn cứ Kế hoạch phát triển năm học 2023 - 2024; Nghị quyết số 09/NQ-HĐT ngày 27/3/2023 của Hội đồng trường Trường Đại học Vinh; Kế hoạch tuyển sinh và quy mô nhóm/lớp năm học 2023...
Đơn vị liên kết
© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (0238)3855452 - Fax: (0238)3855269 - Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.