+ Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở trong cả nước.

+ Điều kiện dự tuyển:

- Xếp loại tốt nghiệp từ loại Khá trở lên.

- Xếp loại học lực cả năm học của các lớp cấp trung học cơ sở đạt loại Khá trở lên.

- Xếp loại hạnh kiểm cả năm học của các lớp cấp trung học cơ sở đạt loại Tốt trở lên.

- Điểm trung bình cả năm lớp 9 của môn Toán (đối với chuyên Toán, chuyên Tin); môn Vật lý (đối với chuyên Vật lý); môn Hóa học (đối với chuyên Hóa học); môn Sinh học (đối với chuyên Sinh học) đạt từ 8.0 điểm trở lên; môn Tiếng Anh (đối với chuyên Tiếng Anh) đạt từ 7.0 điểm trở lên.

+ Môn thi:

- Hệ chuyên Toán, Tin: Tiếng Anh, Ngữ Văn, Toán (vòng 1), Toán (vòng 2).

- Hệ chuyên Vật lý: Tiếng Anh, Ngữ Văn, Toán (vòng 1), Vật lý.

- Hệ chuyên Hóa học: Tiếng Anh, Ngữ Văn, Toán (vòng 1), Hóa học.

- Hệ chuyên Tiếng Anh: Tiếng Anh, Ngữ Văn, Toán (vòng 1), Tiếng Anh chuyên.

- Hệ chuyên Sinh học: Tiếng Anh, Ngữ Văn, Toán (vòng 1), Sinh học.

+ Địa chỉ liên hệ: Trường Trung học phổ thông Chuyên, Trường Đại học Vinh

Số 182, đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 038.3855724  *  Fax: 038.3552229

Email: phongdaotao@vinhuni.edu.vn hoặc thptdhvinh@gmail.com

Website: http://www.thptchuyendhv.edu.vn

Liên hệ: ThS. Phan Anh Hùng. ĐT: 0912.542426

               TS. Lê Xuân Sơn. ĐT: 0912.235343