Trường Đại học Vinh là một trong số ít các Trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho nhiệm vụ bồi dưỡng tất cả các cấp, các hạng của giảng viên và giáo viên; thời gian qua, bên cạnh các lớp bồi dưỡng chuẩn chức danh cho giáo viên các cấp, Trường Đại học Vinh cũng đã xúc tiến hợp tác với các đơn vị mở các lớp Bồi dưỡng dành cho Giảng viên cao cấp và Giảng viên chính. Sau các lớp Giảng viên chính tại Đại học Hạ Long, Đại học Đà Lạt... thì Nhà trường đã triển khai kế hoạch bồi dưỡng Giảng viên cao cấp cho Đại học Thái Nguyên.

Tham dự Lễ Khai giảng, về phía Trường Đại học Vinh có PGS.TS. Thái Văn Thành - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường. Về phía Đại học Thái Nguyên có đại diện của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu. Về phía Trường Đại học sư phạm Thái Nguyên có PGS.TS. Mai Xuân Trường - Phó Hiệu trưởng Nhà trường và 70 học viên của lớp học. 

Phát biểu tại Lễ khai giảng, PGS.TS. Thái Văn Thành - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh đã nhấn mạnh, việc tổ chức thành công các lớp bồi dưỡng chuẩn chức danh nghê nghiệp từ giảng viên cao cấp đến giáo viên các cấp đã thể hiện thương hiệu và uy tín của Nhà trường trong nền giáo dục nước nhà và mong muốn sẽ được hợp tác với các đơn vị trong quá trình bồi dưỡng, nâng chuẩn cho đội ngũ giảng viên, giáo viên đáp ứng tốt nhu cầu phát triển của xã hội.

PGS. TS. Mai Xuân Trường - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học sư phạm Thái Nguyên cũng đã phát biểu cảm ơn lãnh đạo trường Đại học Vinh và tin tưởng vào sự thành công của lớp học.


PGS.TS. Thái Văn Thành - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh phát biểu

PGS.TS. Mai Xuân Trường - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học sư phạm Thái Nguyên phát biểu

Xem thêm: Trường Đại học Vinh tổ chức Lễ Khai giảng lớp bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) tại Trường Đại học Đà Lạt