I. CÁC NỘI DUNG ĐÀO TẠO

 1. Đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, cấp chứng chỉ
 • Chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tương đương các cấp độ A1, A2, B1, B2, C1, C2 theo Khung tham chiếu Châu Âu.
 • Chứng chỉ tiếng Anh, Pháp, Trung, Hàn các cấp độ...
 • Chứng chỉ Tin học ứng dụng theo chuẩn quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.
 • Chứng chỉ Bồi dưỡng giáo viên, Bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục, Nghiệp vụ sư phạm (dành cho giảng viên các trường ĐH, CĐ, TCCN).
 • Các chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ khác: Kế toán máy, Kế toán doanh nghiệp, Kế toán thuế, Kế toán trưởng, Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Marketing, Khởi nghiệp kinh doanh, Phân tích tài chính doanh nghiệp, Thẩm định tín dụng, Đấu thầu, Giám sát xây dựng; Quản lý thiết bị dạy học, Thực hành - Thí nghiệm, Bồi dưỡng giáo viên Giáo dục quốc phòng - An ninh.
 • Các chứng chỉ nghiệp vụ về ngân hàng mô phỏng, công ty mô phỏng, chứng khoán mô phỏng.
 • Chứng chỉ chuyển đổi (bổ túc kiến thức cho học viên chuyển đổi để thi vào sau đại học).
 • Chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Giáo dục Thể chất (cho học viên ngoài trường có nhu cầu, học viên học theo tiến độ riêng,...)
 • Chứng chỉ đào tạo về kỹ năng mềm, kỹ năng sống.
 • Các loại chứng chỉ khác Trường Đại học Vinh được phép đào tạo.
 •    2. Đào tạo theo nhu cầu xã hội

II. PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO

 1. Phương thức: Mềm dẻo, linh hoạt, phù hợp điều kiện của từng đối tượng, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp và từng loại hình đào tạo, bồi dưỡng nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người học.
 2. Trường Đại học Vinh ký kết hợp đồng đào tạo với hình thức tạo nguồn nhân lực cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Các đối tượng tự do có nhu cầu liên hệ trực tiếp với Nhà trường để đăng ký tham gia các khóa học phù hợp.
 3. Chứng chỉ có giá trị trong toàn quốc.

III. THÔNG TIN TUYỂN SINH

1. Đối tượng tuyển sinh:

 • Tuyển sinh trong cả nước.
 • Tuyển sinh các đối tượng phù hợp với từng chương trình đào tạo cụ thể.
 • 2. Thời gian tuyển sinh:
 • Liên tục tuyển sinh các lớp hàng tuần.
 • Thời gian phù hợp với chương trình đào tạo từng ngành học và đối tượng tuyển sinh.
 • 3. Học phí, lệ phí:

Học phí, lệ phí cấp chứng chỉ từng loại hình, từng khóa đào tạo có quy định chi tiết tại Thông báo tuyển sinh do Trường Đại học Vinh ban hành.

Các thông tin chi tiết xem tại:

Website Trường Đại học Vinh:              http://vinhuni.edu.vn/

Website Tra cứu tuyển sinh:                 http://tuyensinh.vinhuni.edu.vn/

Website Trung tâm Đào tạo liên tục:    http://daotaolientuc.vinhuni.edu.vn/

Trung tâm Đào tạo liên tục và chuyển giao khoa học, công nghệ dịch vụ giáo dục Trường Đại học Vinh (viết tắt là Trung tâm Đào tạo liên tục).

Tầng 2 nhà A0, số 182, đường Lê Duẩn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An 

Điện thoại: 038.3733666 - 038.3855452  | Số máy lẻ: 398 (tổ đào tạo, tuyển sinh),

 •                                                             | Số máy lẻ: 399 (đăng ký khóa học),
 •                                                             | Số máy lẻ: 326 (văn phòng Trung tâm).
 • Email: daotaolientuc@vinhuni.edu.vn

1.ThS. Lê Công Đức, Phó Giám đốc. ĐT: 0902.169799 

2. ThS. Ngô Đức Nhàn. Tổ trưởng Tổ ĐT-TS. ĐT: 0904.395625