Họ và tên cán bộ phụ trách

Số điện thoại

Email

1. Giáo dục Mầm non

TS. Nguyễn Thị Thu Hạnh

0915217680

hanhvinhuni@gmail.com

ThS. Phan Thị Quỳnh Trang

0963160447

phanquynhtrang0711@gmail.com

2. Giáo dục Tiểu học

TS. Nguyễn Thị Châu Giang

0912414359

giangntc@vinhuni.edu.vn

TS. Phan Anh Tuấn

0946811610

tuanpa@vinhuni.edu.vn

ThS. Phan Hữu Tiệp

0981985785

tiepph@vinhuni.edu.vn

3. Quản lý giáo dục

TS. Bùi Văn Hùng

0949328199

buihungdhv@gmail.com

ThS. Bùi Thị Thùy Dương

0989761109

buithuyduong1109@gmail.com

4. Sư phạm Toán học; Sư phạm Toán học chất lượng cao

TS. Dương Xuân Giáp

0912742589

dxgiap@gmail.com

TS. Nguyễn Hữu Quang

0947449800

quangdhv@gmail.com

5. Sư phạm Tin học

TS. Trần Thị Kim Oanh

0912488055

oanhdhv@gmail.com

ThS. Nguyễn Bùi Hậu

0944384861

haunb@vinhuni.edu.vn

6. Sư phạm Vật lý

TS. Lê Cảnh Trung

0919554628

trunglc@vinhuni.edu.vn

TS. Lê Văn Vinh

0394358186

levinh.47aly.bs@gmail.com

7. Sư phạm Hóa học

 

 

PGS.TS. Cao Cự Giác

0913504617

caocugiacvinhuni@gmail.com

TS. Nguyễn Hoàng Hào

0912736777

haonguyen0404@gmail.com

8. Sư phạm Sinh học

TS. Hồ Anh Tuấn

0912010876

hoanhtuan18@gmail.com

TS. Trần Huyền Trang

0815390223

trangtranhuyenbio@gmail.com

9. Sư phạm Ngữ văn

TS. Ngô Thị Quỳnh Nga

0944368767

ngothiquynhnga@gmail.com

TS. Nguyễn Thị Ngọc Hà

0918345228

ngochakv@gmail.com

10. Sư phạm Lịch sử

TS. Nguyễn Văn Tuấn

0986591245

nguyenvantuandhv@gmail.com

TS. Mai Phương Ngọc

0984131415

ngocmp.vinhuni@gmail.com

11. Sư phạm Địa lý

TS. Nguyễn Thị Việt Hà

0989256276

hantv@vinhuni.edu.vn

TS. Phạm Vũ Chung

0916290678

chungpv@vinhuni.edu.vn

12. Giáo dục Chính trị

TS. Trần Cao Nguyên

0967854555

nguyengdct@gmail.com

TS. Dương Thị Mai Hoa

0914597989

hoaduong.project@gmail.com

TS. Bùi Thị Cần

0889728138

thanhcandhv2020@gmail.com

TS. Nguyễn Thị Hải Yến

0962662626

haiyen.na@gmail.com

13. Giáo dục Thể chất

TS. Nguyễn Trí Lục

0966005558

trilucdhv37@gmail.com

TS. Văn Đình Cường

0912356804

manhcuong6580@gmail.com

14. Giáo dục Quốc phòng - An ninh

ThS. Nguyễn Đình Lưu

0986608954

luund37@gmail.com

ThS. Nguyễn Minh Quyết

0987257019

nguyenminhquyetqpan@gmail.com

15. Sư phạm Tiếng Anh; SP tiếng Anh lớp tài năng

ThS. Đặng Thị Nguyên

0975768223

dangnguyen29@gmail.com

ThS. Lê Thị Thanh Bình

0917368737

binhvan2016@gmail.com

16. Ngôn ngữ Anh

ThS. Văn Thị Hà

0376012112

vanhadhv1801@gmail.com

ThS. Lê Hùng Việt

0941492628

lehungviet@vinhuni.edu.vn

17. Kế toán

TS. Nguyễn Thị Bích Thuỷ

0971262679

 bichthuyktdhv@vinhuni.edu.vn

TS. Trương Thị Hoài

0944916456

 hoaitt@vinhuni.edu.vn

18. Quản trị kinh doanh chất lượng cao; Quản trị kinh doanh; Thương mại điện tử

TS. Trần Thị Lê Na

0934667759

naltt@vinhuni.edu.vn

TS. Hoàng Thị Cẩm Thương

0912128774

camthuongkt@gmail.com

19. Tài chính - Ngân hàng:

chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp;

chuyên ngành Ngân hàng thương mại.

TS. Nguyễn Thị Bích Thuỷ

0981168888

bichthuytcnhdhv@gmail.com

TS. Bành Thị Thảo

0985697328

banhthao107@gmail.com

20. Kinh tế:

chuyên ngành: Kinh tế đầu tư;

chuyên ngành: Quản lý kinh tế.

TS. Nguyễn Thị Thuý Quỳnh

0912923433

quynhntt@vinhuni.edu.vn

TS. Trần Thị Thanh Thuỷ

0983676450

thuyttt@vinhuni.edu.vn

21. Luật

TS. Bùi Hạnh Phúc

0358324338

phucbh@vinhuni.edu.vn

TS. Đoàn Minh Trang

0915105303

doantrangdhv@gmail.com

TS. Cao Thị Ngọc Yến

0931399938

kaoyendhv@gmail.com

22. Luật kinh tế

TS. Trần Thị Vân Trà

0936342083

trattv@vinhuni.edu.vn

TS. Ngũ Thị Như Hoa

0984081441

hoantn@vinhuni.edu.vn

23. Quản lý nhà nước

TS. Nguyễn Thị Lê Vinh

0846081188

vinhntl@vinhuni.edu.vn

TS. Trương Thị Phương Thảo

0912488444

thaottpgdct@vinhuni.edu.vn

24. Quản lý văn hóa

TS. Bùi Minh Thuận

0912431343

thuanbm@vinhuni.edu.vn

25. Chính trị học

TS. Phạm Thị Thúy Hồng

0837677777

thuyhong@vinhuni.edu.vn

TS. Lê Thị Thanh Hiếu

0918528917

thanhhieu@vinhuni.edu.vn

26. Công tác xã hội

ThS. Phạm Thị Oanh

0986529426

oanhpt@vinhuni.edu.vn

ThS. Phùng Văn Nam

0963824989

nampv@vinhuni.edu.vn

27. Việt Nam học; Du lịch

ThS. Nguyễn Thị Thanh Thanh

0915165852

thanhntt@vinhuni.edu.vn

TS. Trần Thị Thủy

0978852519

thuytran@vinhuni.edu.vn

28. Báo chí (Dự kiến)

ThS. Nguyễn Thanh Hải

0915615691

nthai@vinhuni.edu.vn

ThS. Lê Thị Thu Hiền

0977346339

hienltt@vinhuni.edu.vn

29. Công nghệ sinh học

TS. Hồ Đình Quang

0918119583

hodinhquang@vinhuni.edu.vn

TS. Hồ Thị Phương

0986189146

phuongmt.dhv@gmail.com

30. Công nghệ thực phẩm

TS. Nguyễn Tân Thành

0989339115

nguyentanthanhvn@gmail.com

TS. Lê Thị Mỹ Châu

0983580264

chaultm@vinhuni.edu.vn

31. Điều dưỡng

TS. Lê Thế Tâm

0946640960

tamlt@vinhuni.edu.vn

PGS.TS. Cao Tiến Trung

0896526886

trungct.vinhuni@gmail.com

32. Kinh tế xây dựng:

chuyên ngành: Kinh tế vận tải và logistic;

chuyên ngành: Quản lý dự án công trình xây dựng.

TS. Nguyễn Duy Khánh

0988556223

duykhanhxdv@gmail.com

ThS. Nguyễn Thị Diệu Thuỳ

0917432889

dieuthuy03@gmail.com

ThS. Doãn Thị Thuỳ Hương

0981130098

doanhuongdhv@gmail.com

33. Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông:

chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng cầu đường;

chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm;

chuyên ngành: Kỹ thuật hạ tầng đô thị.

TS. Nguyễn Trọng Hà

0942809698

tronghadhv@gmail.com

TS. Phan Huy Thiện

0903208188

huythienkxd@vinhuni.edu.vn

ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền

0904868328

thuhien@vinhuni.edu.vn

34. Kỹ thuật xây dựng:

chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp;

chuyên ngành: Kết cấu công trình;

chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật xây dựng.

TS. Lê Thanh Hải

0912248948

haidhvinh@gmail.com

ThS. Trần Xuân Vinh

0948632326

xuanvinhkxd@vinhuni.edu.vn

ThS. Phan Văn Long

0916159998

phanlongxd@gmail.com

ThS. Phan Xuân Thục

0965294096

xuanthuc06@gmail.com

35. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng

0912923115

nguyentiendung@vinhuni.edu.vn

ThS. Trần Đình Dũng

0987724823

dinhdung2712@gmail.com

TS. Phạm Mạnh Toàn

0988905709

toandhv79@gmail.com

36. Công nghệ kỹ thuật ô tô

TS. Trịnh Ngọc Hoàng

0964886709

hoangtn@vinhuni.edu.vn

ThS. Lương Ngọc Minh

0978282827

minhln@vinhuni.edu.vn

ThS. Nguyễn Bá Uy

0988220589

uynb@vinhuni.edu.vn

37. Công nghệ thông tin

TS. Lê Văn Minh

0817532999

minhdhvinh@gmail.com

ThS. Phạm Trà My

0964926405

phamtramy46a@gmail.com

38. Công nghệ thông tin chất lượng cao

TS. Nguyễn Thị Minh Tâm

0912343460

minhtamdhv@gmail.com

39. Khoa học máy tính; Kỹ thuật phần mềm

TS. Phan Anh Phong

0912120062

phongpa@gmail.com

TS. Hồ Thị Huyền Thương

0946617917

thuong.dhvinh@gmail.com

40. Kỹ thuật điện tử - viễn thông

TS. Cao Thành Nghĩa

0919725098

caothanhnghia@vinhuni.edu.vn

TS. Lê Đình Công

0965845768

congld@vinhuni.edu.vn

TS. Nguyễn Thị Kim Thu

0375737454

thu81dhv@gmail.com

41. Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

TS. Mai Thế Anh

0869502613

theanh@vinhuni.edu.vn

TS. Dương Đình Tú

0961597007

duongdinhtu@vinhuni.edu.vn

ThS. Hồ Sỹ Phương

0967919595

phuonghs@vinhuni.edu.vn

42. Chăn nuôi; Chăn nuôi - chuyên ngành Thú y

TS. Hoàng Thị Mai

0386872505

hoangmaidhv@gmail.com

TS. Trần Xuân Minh

0984818777

tranminhdhv@gmail.com

43. Nông học

TS. Nguyễn Hữu Hiền

0978038777

huuhiendhv@gmail.com

TS. Cao Thị Thu Dung

0944364749

dungctt2019@gmail.com

44. Nuôi trồng thuỷ sản

TS. Phạm Mỹ Dung

0948231430

phammydungnln@gmail.com

TS. Nguyễn Thị Thanh

0984806773

nguyenthithanhnln@gmail.com

45. Quản lý Đất đai

TS. Trần Đình Du

0981995009

trandulille@gmail.com

ThS. Võ Thị Thu Hà

0978807268

thuha268@gmai.com

46. Quản lý tài nguyên và môi trường

ThS. Phan Thị Quỳnh Nga

0904653132

ngaptq1986@gmail.com

TS. Hoàng Anh Thế

0989382147

anhthe.dhv@gmai.com

47. Thú y (Dự kiến)

TS. Tạ Thị Bình

0967944072

tathibinhdhv@gmail.com

TS. Nguyễn Thị Hương Giang

0919554220

nguyengiangkn@gmail.com

48. Tâm lý học giáo dục (Dự kiến)

TS. Trần Hằng Ly

0949921533

lyxinh2006@gmail.com

TS. Nguyễn Thị Quỳnh Anh

0915759177

quynhanhgddhv@gmail.com