Ngành tuyển sinh

Cán bộ phụ trách

Điện thoại

Email

1. Trường Sư phạm

 

 

 

1.1. Giáo dục Mầm non

TS. Nguyễn Thị Thu Hạnh

0915217680

hanhvinhuni@gmail.com

ThS. Phan Thị Quỳnh Trang

0963160447

Phanquynhtrang0711@gmail.com

ThS. Phan Thị Thúy Hằng

0979055176

Phanthithuyhang.hs@gmail.com

1.2. Giáo dục Tiểu học

TS. Chu Thị Hà Thanh

0916542059

chuhathanhdhv@gmail.com

ThS. Phan Anh Tuấn

0946811610

tuanpa1690@gmail.com

ThS. Phan Hữu Tiệp

0981985785

tiepphdhv@gmail.com

1.3. Quản lý giáo dục

TS. Bùi Văn Hùng

0949328199

hungbv@vinhuni.edu.vn

TS. Chế Thị Hải Linh

0987178289

linhcth@vinhuni.edu.vn

TS. Bùi Thị Thùy Dương

0989761109

duongbtt@vinhuni.edu.vn

1.4. Tâm lý học giáo dục

TS. Dương Thị Thanh Thanh

0904786538

thanhdtt@vinhuni.edu.vn

TS. Lê Thục Anh

0912657006

anhlt@vinhuni.edu.vn

TS. Trần Mỹ Linh

0949300596

linhtm@vinhuni.edu.vn

1.5. Sư phạm Toán học

TS. Dương Xuân Giáp

0912742589

giapdx@vinhuni.edu.vn

Sư phạm Toán học (lớp tài năng)

TS. Nguyễn Hữu Quang

0947449800

quangnh1976ktoan@vinhuni.edu.vn

TS. Trần Anh Nghĩa

0947697678

trananhnghia@vinhuni.edu.vn

1.6. Sư phạm Tin học

TS. Trần Thị Kim Oanh

0912488055

oanhdhv@gmail.com

ThS. Nguyễn Bùi Hậu

0944384861

hau.cntt.dhv@gmail.com

1.7. Sư phạm Vật lý

TS. Lê Cảnh Trung

0919554628

 

PGS.TS. Nguyễn Thị Nhị

0983564456

 

TS. Lê Văn Vinh

0969575498

 

PGS.TS. Lê Văn Đoài

0387826345

 

TS. Nguyễn Thành Công

0903456123

 

TS. Đỗ Thanh Thuỳ

0372558888

 

TS. Đoàn Thế Ngô Vinh

0889623639

 

1.8. Sư phạm Hóa học

PGS.TS. Đậu Xuân Đức

0947588283

xuanduc80@gmail.com

TS. Nguyễn Hoàng Hào

0912736777

haonguyen0404@gmail.com

ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

0971995026

Nguyenthao231097@gmail.com

1.9. Sư phạm Sinh học

PGS.TS. Lê Thị Hương

0982038638

lehuong223@gmail.com

TS. Hồ Anh Tuấn

0912010876

hoanhtuan18@gmail.com

TS. Nguyễn Thị Việt

0943474688

vietnt.vinhuni@gmail.com

1.10. Sư phạm Ngữ văn

TS. Hồ Thị Vân Anh

0918986989

vananhdhv@gmail.com

TS. Ngô Thị Quỳnh Nga

0944368767

ngothiquynhnga@gmail.com

TS. Lê Thanh Nga

0914342088

lethanhnga.tcsl@gmail.com

1.11. Sư phạm Lịch sử

TS. Nguyễn Văn Tuấn

0986591245

Nguyenvantuandhv@gmail.com

TS. Tôn Nữ Hải Yến

0982039048

tonyendhv@gmail.com

TS. Dương Thị Thanh Hải

0979873655

thanhhai78dhv@gmail.com

1.12. Sư phạm Lịch sử và Địa lí (dự kiến)

TS. Lê Thế Cường

0989546346

lethecuongdhv@gmail.com

TS. Đặng Như Thường

0912969697

dangnhuthuong1980@yahoo.com.vn

TS. Nguyễn Thị Việt Hà

0989256276

nguyenviethatl@gmail.com

1.13. Sư phạm Địa lý

TS. Nguyễn Thị Việt Hà

0989256276

hantv@vinhuni.edu.vn

TS. Phạm Vũ Chung

0916290678

chungpv@vinhuni.edu.vn

1.14. Giáo dục Chính trị

TS. Trần Cao Nguyên

0967854555

Nguyengdct@gmail.com

TS. Nguyễn Thị Hải Yến

0962662626

Haiyen.na@gmail.com

TS. Nguyễn Thị Kim Thi

0978503623

Kimthi47@gmail.com

2. Khoa giáo dục thể chất

 

 

 

2.1. Giáo dục Thể chất

TS. Nguyễn Trí Lục

0966005558

trilucdhv@gmail.com

TS. Văn Đình Cường

0912356804

manhcuong6580@gmail.com

3. Khoa Giáo dục Quốc phòng - An ninh

 

 

 

3.1. Giáo dục Quốc phòng - An ninh

ThS. Nguyễn Đình Lưu

0986608954

 

ThS. Trần Văn Long

0349744645

 

ThS. Nguyễn Minh Quyết

0987257019

 

4. Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

 

 

 

4.1. Sư phạm Tiếng Anh và Sư phạm Tiếng Anh (lớp tài năng)

ThS. Đặng Thị Nguyên

0975768223

dangnguyen29@gmail.com

ThS. Phùng Nguyễn Quỳnh Nga

0986750270

ngatruong8686@gmail.com

ThS. Văn Thị Hà

0376012112

vanhadhv1801@gmail.com

4.2. Ngôn ngữ Anh

TS. Nguyễn Duy Bình

0947492309

duybinhdhv@gmail.com

ThS. Lê Hùng Việt

0941492628

lehungviet@vinhuni.edu.vn

4.3. Quốc tế học

TS. Nguyễn Duy Bình

0947492309

duybinhdhv@gmail.com

ThS. Lê Hùng Việt

0941492628

lehungviet@vinhuni.edu.vn

5. Trường Kinh tế

 

 

 

5.1. Kế toán

TS. Nguyễn Thị Bích Thuỷ

0971262679

bichthuyktdhv@vinhuni.edu.vn

TS. Trương Thị Hoài

0944916456

hoaitt@vinhuni.edu.vn

5.2. Quản trị kinh doanh (và CT đào tạo bằng tiếng Anh)

TS. Trần Thị Lê Na

0934667759

naltt@vinhuni.edu.vn

TS. Hoàng Thị Cẩm Thương

0912128774

thuonghtc@vinhuni.edu.vn

5.3. Tài chính - Ngân hàng (Tài chính doanh nghiệp, Ngân hàng thương mại)

TS. Nguyễn Thị Bích Thuỷ

0981168888

bichthuytcnhdhv@gmail.com

TS. Bành Thị Thảo

0985697328

thaobt@vinhuni.edu.vn

TS. Nguyễn Thị Yến

0969883558

yennguyen1507@gmail.com

ThS. Nguyễn Đình Tiến

0988649565

tdinhtien10287@gmail.com

5.4. Kinh tế (Kinh tế đầu tư, Quản lý kinh tế)

TS. Nguyễn Thị Thuý Quỳnh

0912923433

quynhntt@vinhuni.edu.vn

TS. Trần Thị Thanh Thuỷ

0983676450

thuyttt@vinhuni.edu.vn

5.5. Kinh tế số (Kinh tế và Kinh doanh số)

ThS. Nguyễn Thế Lân

0968998988

lannt@vinhuni.edu.vn

6. Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn

 

 

 

6.1. Luật

TS. Bùi Hạnh Phúc

0358324338

buiphuc308@gmail.com

TS. Nguyễn Thị Mai Anh

0943603126

anhntm@vinhuni.edu.vn

TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

0976280197

nhungnth@vinhuni.edu.vn

TS. Cao Thị Ngọc Yến

0931399938

kaoyendhv@gmail.com

6.2. Luật kinh tế

TS. Trần Thị Vân Trà

0936342083

trattv@vinhuni.edu.vn

TS. Nguyễn Mai Ly

0948293997

lynm@vinhuni.edu.vn

TS. Nguyễn Thị Ngọc Thành

0981789333

ngocthanh210896@gmail.com

6.3. Quản lý nhà nước

TS. Trương Thị Phương Thảo

0912488444

thaottp_gdct@vinhuni.edu.vn

TS. Vũ Thị Phương Lê

0946209888

levtp@vinhuni.edu.vn

TS. Nguyễn Thị Lê Vinh

0846081188

vinhntl@vinhuni.edu.vn

6.4. Quản lý văn hóa

TS. Bùi Minh Thuận

0912431343

buiminhthuandhv@gmail.com

6.5. Chính trị học

TS. Phạm Thị Thuý Hồng

0837677777

thuyhong@vinhuni.edu.vn

TS. Phan Văn Tuấn

0985520211

phanvantuan@vinhuni.edu.vn

TS. Lê Thị Thanh Hiếu

0918528917

thanhhieu@vinhuni.edu.vn

6.6. Công tác xã hội

TS. Phạm Thị Oanh

0329253436

ngocoanh242@gmail.com

TS. Võ Thị Cẩm Ly

0962248209

vocamly1978@gmail.com

TS. Phùng Văn Nam

0963824989

vannamctxh.dhv@gmail.com

TS. Ông Thị Mai Thương

0977005095

ongmaithuong@gmail.com

6.7. Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch)

TS. Võ Thị Anh Mai

0326466481

voanhmai1111@gmail.com

TS. Lê Thị Hải Lý

0973861568

huongly191@gmail.com

TS. Trần Thị Thủy

0978852519

thuytran.uni@gmail.com

7. Viện Công nghệ Hoá sinh - Môi trường

 

 

 

7.1. Công nghệ sinh học

TS. Hồ Đình Quang

0918119583

hodinhquangdhv@gmail.com

TS. Hồ Thị Phương

0986189146

phuongmt.dhv@gmail.com

7.2. Công nghệ thực phẩm

TS. Lê Thị Mỹ Châu

0983580264

lemychau83@gmail.com

TS. Nguyễn Thị Huyền

0965789515

nguyenhuyendhv@gmail.com

7.3. Điều dưỡng

TS. Lê Thế Tâm

0946640960

tamlt@vinhuni.edu.vn

ThS. Nguyễn Thị Sương

0969760387

nguyen.suong16194@gmail.com

8. Khoa Xây dựng

 

 

 

8.1. Kinh tế xây dựng (Kinh tế vận tải và logistic, Quản lí dự án công trình xây dựng)

TS. Nguyễn Duy Khánh

0988556223

duykhanhxdv@gmail.com

TS. Nguyễn Minh Thư

0966306446

thunm@vinhuni.edu.vn

TS. Đặng Huy Khánh

0912411799

khanhdh.vuni@gmail.com

8.2. Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Kỹ thuật xây dựng cầu đường, Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm, Kỹ thuật hạ tầng đô thị)

TS. Võ Trọng Cường

0918846562

cuongvqc@gmail.com

TS. Phan Huy Thiện

0915898877

thaianh37@gmail.com

TS. Nguyễn Cẩn Ngôn

0942714848

ngon_nguyencan@yahoo.com

8.3. Kiến trúc

TS. Phạm Hồng Sơn

0983567298

phamhongson1977@gmail.com

ThS. Nguyễn Thị Kiều Vinh

0983540323

thanhvinhbb@gmail.com

TS. Nguyễn Xuân Hiệu

0912681213

hieunx28@wru.vn

8.4. Kỹ thuật xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kết cấu công trình, Công nghệ kỹ thuật xây dựng)

ThS. Nguyễn Thị Thanh Tùng

0982102584

ntttung@gmail.com

ThS. Nguyễn Đức Xuân

0978486186

ducxuandhv@gmail.com

ThS. Nguyễn Thị Quỳnh

0988015087

nguyenquynh48k1@gmail.com

ThS. Phan Văn Long

0976069288

phanlongxd@gmail.com

9. Viện Kỹ thuật và Công nghệ

 

 

 

9.1. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng

0912923115

nguyentiendung@vinhuni.edu.vn

ThS. Phạm Mạnh Toàn

0988905709

phammanhtoan@vinhuni.edu.vn

ThS. Trần Đình Dũng

0987724823

dungtd@vinhuni.edu.vn

9.2. Công nghệ kỹ thuật ô tô

TS. Trịnh Ngọc Hoàng

0964886709

hoangtn@vinhuni.edu.vn

ThS. Lương Ngọc Minh

0847282827

minhln@vinhuni.edu.vn

ThS. Nguyễn Bá Uy

0987497871

uynb@vinhuni.edu.vn

9.3. Công nghệ thông tin (và chương trình đào tạo bằng tiếng Anh)

ThS. Phạm Trà My

0964926405

mypt@vinhuni.edu.vn

ThS. Nguyễn Thị Uyên

0914777480

uyennt@vinhuni.edu.vn

ThS. Nguyễn Thị Thúy Hòa

0949223025

thuyhoa015@gmail.com

9.4. Khoa học máy tính (và Kỹ thuật phần mềm (dự kiến))

ThS. Nguyễn Thị Minh Tâm

0912343460

tamntm@vinhuni.edu.vn

ThS. Hồ Thị Huyền Thương

0946617917

thuonghth@vinhuni.edu.vn

TS. Phan Anh Phong

0912120062

phongpa@vinhuni.edu.vn

9.5. Kỹ thuật điện tử - viễn thông

TS. Lê Đình Công

0965845768

ldcong@vinhuni.edu.vn

TS. Cao Thành Nghĩa

0919725098

Caothanhnghia@vinhuni.edu.vn

ThS. Nguyễn Thị Kim Thu

03757374548

thuntk@vinhuni.edu.vn

9.6. Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

TS. Dương Đình Tú

0961597007

duongdinhtu@vinhuni.edu.vn

ThS. Mai Thế Anh

0869502613

theanh@vinhuni.edu.vn

ThS. Tạ Hùng Cường

0918145777

cuongth@vinhuni.edu.vn

10. Viện Nông nghiệp và Tài nguyên

 

 

 

10.1. Chăn nuôi

TS. Hoàng Thị Mai

0386872505

 

TS. Trần Thị Kim Ngân

0943965709

 

ThS. Nguyễn Bảo Hưng

0964885577

 

TS. Trần Xuân Minh

0984818777

 

10.2. Khoa học cây trồng

TS. Nguyễn Hữu Hiền

0978038777

 

TS. Thái Thị Ngọc Lam

0973059838

 

10.3. Nông học

TS. Phan Thị Thu Hiền

0983798286

 

ThS. Cao Thị Thu Dung

0944364479

 

10.4. Nuôi trồng thuỷ sản

TS. Phạm Mỹ Dung

0948231430

 

TS. Nguyễn Thị Thanh

0984806773

 

TS. Nguyễn Thức Tuấn

0988506099

 

10.5. Quản lý đất đai (Quản lý đất đai, Quản lý phát triển đô thị và bất động sản)

TS. Trần Đình Du

0981995009

 

TS. Phạm Thị Hà

0976966166

 

10.6. Quản lý tài nguyên và môi trường

ThS. Hoàng Anh Thế

0989382147

 

ThS. Hoàng Thị Thủy

0982900499

 

10.7. Thú y

TS. Tạ Thị Bình

0984596189

 

ThS. Nguyễn Thị Hương Giang

0919554220