TT

Ngành tuyển sinh

Họ và tên

cán bộ phụ trách

Điện thoại

Email

1

Báo chí

ThS. Nguyễn Thanh Hải

0915615691

nthai@vinhuni.edu.vn

ThS.Lê Thị Thu Hiền

0977346339

hienltt@vinhuni.edu.vn

2

Chăn nuôi

ThS. Trương Thị Thành Vinh

0985381343

thanhvinhtruong@gmail.com

TS. Nguyễn Thức Tuấn

0988506099

nguyenthuctuan@gmail.com

3

Chính trị học/Quản lý nhà nước

ThS. Phạm Thị Thúy Hồng

0837677777

thuyhong@vinhuni.edu.vn

TS. Lê Thị Thanh Hiếu

0918528917

hieultt@vinhuni.edu.vn

4

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

TS. Nguyễn Tiến Dũng

0912923115

nguyentiendung@vinhuni.edu.vn

5

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

ThS.Trần Đình Dũng

0987724823

dungtd@vinhuni.edu.vn

6

Công nghệ kỹ thuật ô tô

TS. Trịnh Ngọc Hoàng

0964886709

hoangtn@vinhuni.edu.vn

TS. Lương Ngọc Minh

0978282827

minhln@vinhuni.edu.vn

7

Công nghệ sinh học

TS. Nguyễn Đức Diện

0988573768

ducdienbio78@gmail.com

TS. Hồ Thị Phương

0986189146

phuongmt.dhv@gmail.com

8

Công nghệ thông tin

ThS. Nguyễn Quang Ninh

0946687176

ninhnq@vinhuni.edu.vn

PGS.TS. Hoàng Hữu Việt

0948252259

viethh@vinhuni.edu.vn

9

Công nghệ thông tin chất lượng cao

ThS. Phạm Trà My

0946377599

mypt@vinhuni.edu.vn

TS. Lê Văn Minh

0817532999

minhlv@vinhuni.edu.vn

10

Công nghệ thực phẩm

TS. Nguyễn Tân Thành

0989339115

nguyentanthanhvn@gmail.com

TS. Lê Thị Mỹ Châu

0983580264

chaultm@vinhuni.edu.vn

11

Công tác xã hội

ThS. Phùng Văn Nam

0941250777

vanamctxh.dhv@gmail.com 

TS. Võ Thị Cẩm Ly

0962248209

vocamly1978@yahoo.com.vn

TS. Ông Thị Mai Thương

0977005095

ongmaithuong@gmail.com

ThS. Phan Thị Thúy Hà

0914912918

thuyhaphan@yahoo.com.vn

ThS. Nguyễn Thị Hoài An

0868214777

hoaiannguyen88@gmail.com

ThS. Trần Thị Khánh Dung

0967237108

khanhdungcp29@gmail.com

ThS. Phạm Thị Oanh

0986529426

ngocoanh242@gmail.com

12

Điều dưỡng

TS. Hồ Đình Quang

0918119583

hodinhquang@vinhuni.edu.vn

13

Du lịch, Việt Nam học

ThS. Nguyễn Thị Thanh Thanh

0915165852

thanhthanh_nguyen84@yahoo.com

ThS. Lê Thị Hải Lý

0973861568

huongly191@gmail.com

ThS. Võ Thị Anh Mai

0917861678

voanhmai1111@gmail.com

14

Giáo dục Chính trị

TS. Trần Cao Nguyên

0967854555

nguyengdct@gmail.com

ThS. Dương Thị Mai Hoa

0914597989

hoaduong.project@gmail.com

TS. Bùi Thị Cần

0889728138

thanhcandhv2020@gmail.com

TS. Nguyễn Thị Hải Yến

0962662626

haiyen.na@gmail.com

15

Giáo dục Mầm non

TS. Nguyễn Thị Thu Hạnh

0915217680

hanhvinhuni@gmail.com

ThS. Phan Thị Quỳnh Trang

0963160477

phanquynhtrang0711@gmail.com

16

Giáo dục Quốc phòng - An ninh

ThS. Nguyễn Đình Lưu

0986608954

Luund37@gmail.com

ThS. Nguyễn Minh Quyết

0987257019

nguyenminhquyetqpan@gmail.com

17

Giáo dục Thể chất

TS. Nguyễn Trí Lục

0966005558

trilucdhv@gmail.com

TS. Văn Đình Cường

0912356804

manhcuong6580@gmail.com

18

Giáo dục Tiểu học

TS. Nguyễn Thị Châu Giang

0912414359

giangntc@vinhuni.edu.vn

ThS. Phan Anh Tuấn

0946811610

Tuanpa@vinhuni.edu.vn

ThS. Phan Hữu Tiệp

0981985785

tiepph@vinhuni.edu.vn

19

Kế toán 

TS. Nguyễn Thị Bích Thuỷ 

0971262679

Bichthuykt2008@gmail.com

ThS. Trương Thị Hoài 

0944916456

truongthihoai88@gmail.com

20

Khoa học dữ liệu và thống kê

TS. Dương Xuân Giáp

0912742589

dxgiap@gmail.com

21

Khoa học máy tính

TS. Phan Anh Phong

0912120062

phongpa@vinhuni.edu.vn 

22

Kiến trúc (Dự kiến)

ThS. Doãn Thị Thuỳ Hương

0981130098

doanhuongdhv@gmail.com

TS. Phạm Hồng Sơn

0983567298

phamhongson1977@gmail.com

23

Kinh tế

TS. Nguyễn Thị Thuý Quỳnh 

0912923433

ntquynh83@gmail.com

ThS. Cao Thị Thanh Vân 

0984768764

vanctt6@gmail.com

24

Kinh tế xây dựng

TS. Nguyễn Duy Khánh

0988556223

duykhanhxdv@gmail.com

ThS. Nguyễn Thị Diệu Thuỳ

0917432889

dieuthuy03@gmail.com

25

Kỹ thuật công trình giao thông

TS. Nguyễn Trọng Hà

0942809698

tronghadhv@gmail.com

TS. Phan Huy Thiện

0903208188

huythienkxd@vinhuni.edu.vn

26

Kỹ thuật Điện tử - Tin học

TS. Cao Thành Nghĩa

0919725098

caothanhnghia@vinhuni.edu.vn

27

Kỹ thuật điện tử - viễn thông

TS.Lê Đình Công

0965845768

ldcong@vinhuni.edu.vn

28

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

TS. Mai Thế Anh

0869502613

theanh@vinhuni.edu.vn

TS.Hồ Sỹ Phương

0967919595

hophuong@vinhuni.edu.vn

29

Kỹ thuật phần mềm

ThS. Nguyễn Thị Minh Tâm

0912343460

tamntm@vinhuni.edu.vn 

30

Kỹ thuật xây dựng

TS. Lê Thanh Hải

0912248948

haidhvinh@gmail.com

ThS. Trần Xuân Vinh

0948632326

xuanvinhkxd@vinhuni.edu.vn

ThS. Phan Văn Long

0916159998

phanlongxd@gmail.com

31

Luật

ThS. Bùi Hạnh Phúc

0358324338

phucbh@vinhuni.edu.vn

ThS. Đoàn Minh Trang

0915105303

doantrangdhv@gmail.com

ThS. Cao Thị Ngọc Yến

0931399938

kaoyendhv@gmail.com

ThS. Hồ Trọng Hữu

0966967638

huu.law@gmail.com

32

Luật kinh tế

TS. Hồ Thị Duyên

0963794900

duyenht@vinhuni.edu.vn

ThS. Ngũ Thị Như Hoa

0984081441

hoantn@vinhuni.edu.vn

TS. Hồ Thị Hải

0976715872

haiht@vinhuni.edu.vn

33

Ngôn ngữ Anh

TS. Nguyễn Duy Bình

0947492309

duybinhdhv@gmail.com

ThS. Dương Đức Ánh

0963972968

ducanhvinhuni@gmail.com

34

Nông học

TS. Nguyễn Hữu Hiền

0978038777

huuhiendhv@gmail.com

ThS. Cao Thị Thu Dung

0944364749

dungctt@vinhuni.edu.vn

35

Nuôi trồng thuỷ sản

TS. Tạ Thị Bình

0967944072

tathibinhdhv@gmail.com

TS. Phạm Mỹ Dung

0948231430

phammydungnln@gmail.com

36

Quản lý Đất đai

TS. Trần Đình Du

0981995009

trandulille@gmail.com

ThS. Võ Thị Thu Hà

0978807268

 

37

Quản lý giáo dục

TS. Bùi Văn Hùng

0949328199

buihungdhv@gmail.com

TS. Nguyễn Thị Thu Hằng

0915537188

ntthuhang81@gmail.com

38

Quản lý tài nguyên và môi trường

TS. Trần Thị Tuyến

0915346082

ttt.dhv@gmail.com

ThS. Hoàng Thị Thuỷ

0982900499

thuyhoang29@gmail.com

39

Quản lý văn hóa

TS. Võ Thị Hoài Thương

0989853953

hoaithuong@vinhuni.edu.vn 

TS. Bùi Minh Thuận

0912431343

buiminhthuandhv@gmail.com

40

Quản trị kinh doanh chất lượng cao; Quản trị kinh doanh; Thương mại điện tử

TS. Trần Thị Lê Na

0934667759

lenalongdhv@gmail.com

ThS. Hoàng Thị Cẩm Thương 

0912128774

camthuongkt@gmail.com

41

Sư phạm Địa lý

TS. Nguyễn Thị Việt Hà

0989256276

hantv@vinhuni.edu.vn

TS. Phạm Vũ Chung

0916290678

chungpv@vinhuni.edu.vn

42

Sư phạm Hóa học

PGS.TS. Cao Cự Giác

0913504617

caocugiacvinhuni@gmail.com

TS. Nguyễn Hoàng Hào

0912736777

haonguyen0404@gmail.com

43

Sư phạm Lịch sử

TS. Nguyễn Văn Tuấn

0986591245

nguyenvantuandhv@gmail.com

TS. Mai Phương Ngọc

0984131415

ngocmp.vinhuni@gmail.com

44

Sư phạm Ngữ văn

TS. Ngô Thị Quỳnh Nga.

0944368767

ngothiquynhnga@gmail.com

TS. Nguyễn Thị Ngọc Hà

0918345228

ngochakv@gmail.com

45

Sư phạm Sinh học

TS. Hồ Anh Tuấn

0912010876

hoanhtuan18@gmail.com

PGS.TS. Lê Thị Hương

0985931345

lehuong223@gmail.com

46

Sư phạm Tiếng Anh

ThS. Văn Thị Hà

0376012112

vanha56a2spnn@gmail.com

ThS. Nguyễn Thị Dương Ngọc

0944569917

duongngocdhv@gmail.com

47

Sư phạm Tin học

TS. Trần Thị Kim Oanh

0912488055

oanhdhv@gmail.com

ThS. Nguyễn Bùi Hậu

0944384861

haunb@vinhuni.edu.vn

48

Sư phạm Toán học;
Sư phạm Toán học chất lượng cao

TS. Trần Anh Nghĩa

0947697678

trananhnghiadhv@gmail.com

TS. Nguyễn Hữu Quang

0947449800

quangdhv@gmail.com

49

Sư phạm Vật lý

TS. Lê Cảnh Trung

0919554628

trunglc@vinhuni.edu.vn

TS. Lê Văn Vinh

0394358186

levinh.47aly.bs@gmail.com

50

Tài chính ngân hàng 

TS. Nguyễn Thị Bích Thuỷ 

0981168888

bichthuytcnh@gmail.com

ThS. Bành Thị Thảo 

0985697328

Banhthao107@gmail.com

51

Tâm lý học giáo dục (Dự kiến)

ThS. Trần Hằng Ly

0949921533

lyxinh2006@gmail.com

ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Anh

0915759177

quynhanhgddhv@gmail.com

52

Thú y (Dự kiến)

TS. Hoàng Thị Mai

0386872505

maihoangdhv@gmail.com

TS. Nguyễn Thị Thanh

0984806773

nguyenthithanhnln@gmail.com

53

Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước (Dự kiến)

ThS. Nguyễn Thị Lê Vinh

0846081188

vinhntl@vinhuni.edu.vn

TS.Trương Thị Phương Thảo

0912488444

thaottp_gdct@vinhuni.edu.vn