1. Vai trò và vị trí của ngành Công nghệ Sinh học trong chiến lược phát triển kinh tế

Công nghệ sinh học là một lĩnh vực công nghệ cao dựa trên nền tảng khoa học về sự sống nhằm tạo ra sản phẩm sinh học có chất lượng cao, phục vụ phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường.

Từ những thành tựu khoa học và công nghệ vượt bậc mà nhân loại đã đạt được từ cuối thế kỷ XX, công nghệ sinh học đã chuyển từ một ngành khoa học trở thành một ngành kinh tế - kỹ thuật công nghệ cao của nhiều quốc gia phát triển trên thế giới. Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia có tính đa dạng sinh học cao nhất thế giới, đây là lợi thế rất lớn mà thiên nhiên ban tặng trong việc ứng dụng và phát triển ngành công nghệ sinh học để phát triển kinh tế xã hội. Nhằm khai thác tốt lợi thế đó, trong những năm gần đây Đảng và Chính phủ rất quan tâm và ưu tiên phát triển lĩnh vực công nghệ sinh học, xem đây là mũi nhọn trong phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trong những thập niên tới. Nó được thể hiện rất rõ qua các Chỉ thị số 50-CT/TƯ, ngày 04/3/2005 của Ban Bí thư về việc đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Quyết định số 14/2007/QĐ-TTg ngày 25/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển và ứng dụng Công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020; Quyết định số 553/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp sinh học đến năm 2030.

2. Tính đa dạng về ngành nghề của chương trình đào tạo Kỹ sư Công nghệ sinh học

Chương trình đào tạo kỹ sư ngành Công nghệ sinh học (Mã số: 52420201) của Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường, Trường Đại học Vinh cung cấp cho người học kiến thức, kỹ năng thực nghiệm cao về khoa học công nghệ sinh học và khả năng ứng dụng cho các đối tượng trong các lĩnh vực Nông nghiệp (Công nghệ sinh học Nông nghiệp), Thực phẩm (Công nghệ sinh học thực phẩm), Môi trường (Công nghệ sinh học môi trường), Y dược (Công nghệ sinh học Y dược… Do vậy, cơ hội việc làm của sinh viên sau khi ra trường là rất rộng mở!

Cho đến nay, các lĩnh vực về công nghệ sinh học (Công nghệ sinh học Thực phẩm; Công nghệ sinh học Nông nghiệp; Công nghệ sinh học Môi trường; Công nghệ sinh học Y dược,...) vẫn đang là lĩnh vực được ưu tiên đầu tư phát triển ở các nước có nền kinh tế phát triển, do đó cơ hội để tiếp cận thị trường việc làm hay cơ hội nhận học bổng để học tiếp lên Thạc sĩ, Tiến sĩ là rất lớn!.

3. Cơ sở vật chất và chương trình đào tạo ngành Công nghệ sinh học

Để đào tạo ngành học công nghệ cao này đáp ứng tốt nhu cầu xã hội, Trường Đại học Vinh đã xây dựng được đội ngũ cán bộ giảng dạy có trình độ cao (20 Tiến sĩ, 1 Thạc sĩ) được đào tạo bài bản từ các nước phát triển như Nhật, Ba Lan, Slovakia, Australia, Trung Quốc,...

Chương trình đào tạo kỹ sư ngành Công nghệ sinh học được viện Công nghệ Hoá sinh - Môi trường xây dựng trên cơ sở kế thừa có chọn lọc từ các trường đại học uy tín trên thế giới, do đó đáp ứng được tính cập nhật về công nghệ cao.

Nhà trường có hệ thống cơ sở vật chất đáp ứng tốt yêu cầu đào tạo cho ngành Công nghệ Sinh học bao gồm: khuôn viên 186,8ha, 131 phòng học nhà kiên cố (trong đó 66 phòng học sử dụng công nghệ cao), 72 phòng thí nghiệm được trang bị hệ thống thiết bị hiện đại và hệ thống tài liệu thư viện phong phú. Sinh viên không những được tiếp cận, tham gia vào các chương trình nghiên cứu của các thầy, cô trong Viện mà còn được thực hành, thực tập rèn nghề tại các trung tâm nghiên cứu là đối tác của Viện như: Viện Bắc Trung bộ, Trung tâm Giống cây trồng nghệ An, Tập đoàn TH, Tập đoàn CP,...

Ngoài ra, ở năm thứ 4 chương trình đào tạo được thiết kế có tính linh hoạt về định hướng nghề nghiệp ở các chuyên ngành tự chọn gồm Công nghệ sinh học ứng dụng trong Nông nghiệp, Công nghệ sinh học ứng dụng trong Môi trường, Công nghệ sinh học ứng dụng trong Thực phẩm, Công nghệ sinh học ứng dụng trong Y dược. Do vậy, sẽ không những thỏa sức đáp ứng được nhu cầu phát triển ý tưởng ứng dụng công nghệ sinh học của sinh viên trong các lĩnh vực của đời sống mà còn giúp các em tiếp cận được thế giới việc làm trước khi ra trường.

Với Chương trình đào tạo tiên tiến, linh hoạt, đội ngũ cán bộ giảng dạy có trình độ cao, cơ sở vật chất khang trang hiện đại đây sẽ là nơi tạo dựng tương lai cho tuổi trẻ! Chắp cánh cho nguồn lực lao động công nghệ cao vươn xa ra thế giới!