Thời gian nhận hồ sơ: 

I. Đợt 1

1. Thời gian nhận hồ sơ trực tuyến:

Đối với các thí sinh thuộc diện học Bổ sung kiến thức và thí sinh có nguyện vọng thi đánh giá năng lực ngoại ngữ: Nạp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/8/2024.

Đối với các thí sinh không phải học Bổ sung kiến thức và thí sinh không có nguyện vọng thi đánh giá năng lực ngoại ngữ: Nạp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/9/2024.

2. Thời gian xét tuyển: Dự kiến từ ngày 07/10/2024 đến ngày 11/10/2024.

3. Công bố kết quả xét tuyển: Dự kiến ngày 18/10/2024.

4. Thời gian nhập học: Dự kiến từ ngày 24/10/2024.

II. Đợt 2

1. Thời gian nhận hồ sơ trực tuyến:

Đối với các thí sinh thuộc diện học Bổ sung kiến thức và thí sinh có nguyện vọng thi đánh giá năng lực ngoại ngữ: Nạp hồ sơ từ 01/10/2024 đến hết ngày 31/10/2024.

Đối với các thí sinh không phải học Bổ sung kiến thức và thí sinh không có nguyện vọng thi đánh giá năng lực ngoại ngữ: Nạp hồ sơ từ 01/10/2024 đến hết ngày 05/12/2024.

2. Thời gian xét tuyển: Dự kiến từ ngày 09/12/2024 đến ngày 12/12/2024.

3. Công bố kết quả xét tuyển: Dự kiến ngày 15/12/2024.

4. Thời gian nhập học: Dự kiến từ ngày 25/12/2024.

Link đăng ký xét tuyển: BẤM VÀO ĐÂY

Chi tiết xem tại: THÔNG BÁO TUYỂN SINH