Các chuyên ngành đào tạo Tiến sĩ: 55 chỉ tiêu.

Các chuyên ngành:

Toán Giải tích

Đại số và Lý thuyết số

Hình học và Tô-pô

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán

Lý thuyết Xác suất và Thống kê Toán học

Quang học

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý

Hoá hữu cơ

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Hoá học

Thực vật học

Lý luận ngôn ngữ

Văn học Việt Nam

Lịch sử thế giới cận đại và hiện đại

Lịch sử Việt Nam cận đại và hiện đại

Quản lý giáo dục.