+ Mục tiêu: Đào tạo thạc sĩ chuyên ngành có kiến thức lý thuyết về quy luật phân bố và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, dân cư, dân tộc, sắc tộc của các cộng đồng người theo vùng địa lý, có trình độ cao về thực hành, có khả năng phát hiện, nghiên cứu đặc điểm và quy luật phân hóa không gian của các hợp phần địa lý kinh tế - xã hội và các hệ thống lãnh thổ kinh tế - xã hội. Trang bị một cách có hệ thống các kiến thức tổng hợp có liên quan chặt chẽ với nhau, đó là: Chính trị - Kinh tế và Sinh thái trên nguyên lý vận động và biến đổi mang tính hệ thống của địa lý học hiện đại ở trình độ thạc sĩ. Tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Địa lý có thể tiếp tục học lên tiến sĩ, có thể giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề, các trường phổ thông, làm việc ở các cơ quan quản lý, nghiên cứu về địa lý, tài nguyên và môi trường, các ngành kinh tế - xã hội liên quan tài nguyên, môi trường, đất đai,...

+ Khối lượng đơn vị đào tạo: 60 tín chỉ (15 chuyên đề và luận văn tốt nghiệp)

+ Thời gian đào tạo: từ 1,5 đến 2 năm. Trong trường hợp người học đảm bảo tốt các điều kiện, Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Trường sẽ quyết định cho bảo vệ sớm hơn.

+ Thi đầu vào: gồm 3 môn: Ngoại ngữ, môn Cơ bản, môn Cơ sở (tùy thuộc vào ngành đào tạo). Kiến thức, kỹ năng các môn thi đầu vào thuộc chương trình đào tạo đại học của ngành tương ứng.

+ Thời gian học: bố trí vào thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật. Với đặc trưng của hoạt động đào tạo trình độ sau đại học, người học tự nghiên cứu và học tập là chính, nên các chuyên đề có thể hoàn thành trong 7 - 8 tháng. Thời gian còn lại để nghiên cứu, viết luận văn và bảo vệ luận văn.

+ Học phí đào tạo sau đại học: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người học, học phí được thu vào 3 đợt: nhập học, giữa khóa học và trước lúc bảo vệ luận văn, luận án.

Địa chỉ liên hệ: Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Vinh

Số 182, đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 038.3551989, 038.3855773  *  Fax: 038.3855269

Email: phongsaudaihoc@vinhuni.edu.vn

Website: http://www.vinhuni.edu.vn

Liên hệ:  PGS.TS. Nguyễn Văn Tứ. ĐT: 0913.003402

                TS. Đinh Trung Thành. ĐT: 0904.252425