I. GIỚI THIỆU CHUNG

 • Năm bắt đầu đào tạo: 1977
 • Đội ngũ các nhà khoa học tham gia đào tạo sau đại học: Có 59 giáo sư, phó giáo sư, 4 giảng viên cao cấp, 216 tiến sĩ, có hàng trăm nhà khoa học trong và ngoài nước tham gia đào tạo sau đại học tại Trường Đại học Vinh.
 • Kết quả đào tạo (đến hết năm 2015): 8.700 thạc sĩ, 180 tiến sĩ.
 • Cơ sở đặt lớp: Trường Đại học Vinh, Trường Đại học Đồng Tháp, Trường Đại học Kinh tế - Công nghiệp Long An, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long, Trường Đại học Tây Nguyên.


 • (Lễ trao bằng Tiến sĩ)
  • Các chuyên ngành đào tạo thạc sĩ:
 1. Toán Giải tích
 2. Đại số và Lý thuyết số
 3. Hình học và Tô-pô
 4. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán
 5. Lý thuyết Xác suất và Thống kê Toán học
 6. Quang học
 7. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý
 8. Hoá hữu cơ
 9. Hoá vô cơ
 10. Hóa phân tích
 11. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Hoá học
 12. Động vật học
 13. Thực vật học
 14. Sinh học thực nghiệm
 15. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Sinh học
 16. Công nghệ thông tin
 17. Kinh tế chính trị
 18. Nuôi trồng thuỷ sản
 19. Khoa học cây trồng
 20. Ngôn ngữ học
 21. Lý luận văn học
 22. Văn học Việt Nam
 23. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Ngữ văn
 24. Lịch sử thế giới
 25. Lịch sử Việt Nam
 26. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Lịch sử
 27. Địa lý học
 28. Chính trị học
 29. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Chính trị
 30. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh
 31. Luật (chuyên ngành Lý luận và lịch sử Nhà nước và Pháp luật)
 32. Giáo dục học (bậc tiểu học)
 33. Giáo dục học (bậc mầm non)
 34. Quản lý giáo dục
 35. Giáo dục thể chất
 • Các chuyên ngành đào tạo tiến sĩ:
 1. Toán Giải tích
 2. Đại số và Lý thuyết số
 3. Hình học và Tô-pô
 4. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán
 5. Lý thuyết Xác suất và Thống kê Toán học
 6. Quang học
 7. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý
 8. Hoá hữu cơ
 9. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Hoá học
 10. Thực vật học
 11. Ngôn ngữ Việt Nam
 12. Văn học Việt Nam
 13. Lịch sử thế giới
 14. Lịch sử Việt Nam
 15. Quản lý giáo dục
 • Kế hoạch thời gian đào tạo thạc sĩ của Trường Đại học Vinh đảm bảo phù hợp với điều kiện của người tốt nghiệp đại học

+ Khối lượng đơn vị đào tạo: 60 tín chỉ (15 chuyên đề và luận văn tốt nghiệp).

+ Thời gian đào tạo: từ 1,5 đến 2 năm. Trong trường hợp người học đảm bảo tốt các điều kiện, Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Trường sẽ quyết định cho bảo vệ sớm hơn.

+ Thi đầu vào gồm 3 môn: Ngoại ngữ, môn Cơ bản, môn Cơ sở (tùy thuộc vào

ngành đào tạo). Kiến thức, kỹ năng các môn thi đầu vào thuộc chương trình đào tạo đại học của ngành tương ứng.

+ Thời gian học: bố trí vào thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật. Với đặc trưng của hoạt động đào tạo trình độ sau đại học, người học tự nghiên cứu và học tập là chính, nên các chuyên đề có thể hoàn thành trong 7 - 8 tháng. Thời gian còn lại để nghiên cứu, viết luận văn và bảo vệ luận văn.

- Học phí đào tạo sau đại học: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người học, học phí được thu vào 3 đợt: nhập học, giữa khóa học và trước lúc bảo vệ luận văn, luận án.

Các thông tin chi tiết xem tại:

Website Trường Đại học Vinh:      http://vinhuni.edu.vn/

Website Tra cứu tuyển sinh:           http://tuyensinh.vinhuni.edu.vn/

Website Phòng Đào tạo SĐH:       http://phongdaotaosdh.vinhuni.edu.vn/

Địa chỉ:      Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Vinh

Số 182, đường Lê Duẩn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 038.3855773 hoặc 038.3855452 | Số máy lẻ: 316

Email:         phongsaudaihoc@vinhuni.edu.vn

Liên hệ:      PgS.TS Nguyễn Đình Nhâm. ĐT: 0945.975.777

PGS.TS. Nguyễn Văn Tứ. ĐT: 0913.003402 TS. Đinh Trung Thành. ĐT: 0904.252425