I. SỐ LƯỢNG, ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

1. Số lượng

1.1. Bậc Mầm non:

- Cơ sở 1 (Bến Thủy): Tuyển 4 nhóm trẻ 24 - 36 tháng tuổi (sinh năm 2017), số lượng: 100 trẻ.

- Cơ sở 2 (Hưng Bình): Tuyển 2 nhóm trẻ 24 - 36 tháng tuổi (sinh năm 2017), số lượng: 50 trẻ; 1 nhóm trẻ sinh năm 2016, số lượng: 20 trẻ.

1.2. Học sinh lớp 1:

Tuyển 4 lớp khối 1 (sinh năm 2013), số lượng: 152 học sinh.

1.3. Học sinh lớp 6:

Tuyển 4 lớp khối 6 (sinh năm 2008), số lượng: 140 học sinh.

2. Đối tượng tuyển sinh:

Trường xem xét tiếp nhận trẻ mầm non và học sinh vào học theo thứ tự ưu tiên như sau:

2.1. Trẻ Mầm non:

- Trẻ mầm non có bố hoặc mẹ là cán bộ, viên chức  hiện đang công tác tại Trường Đại học Vinh (căn cứ vào Hợp đồng lao động hoặc đơn có xác nhận của Phòng Tổ chức Cán bộ và giấy khai sinh của trẻ);

- Trẻ mầm non là con của cá nhân, đơn vị có nhiều hợp tác, đóng góp trong sự nghiệp phát triển Nhà trường;

- Trẻ mầm non thuộc đối tượng tuyển sinh khác của trường.

2.2. Học sinh lớp 1:

- Trẻ hoàn thành chương trình mầm non tại Trường Thực hành Sư phạm, có bố hoặc mẹ là cán bộ, viên chức hiện đang công tác tại Trường Đại học Vinh (căn cứ vào Hợp đồng lao động hoặc đơn có xác nhận của Phòng Tổ chức Cán bộ và giấy khai sinh của trẻ);

- Trẻ có bố hoặc mẹ là cán bộ, viên chức hiện đang công tác tại Trường Đại học Vinh (căn cứ vào Hợp đồng lao động hoặc đơn có xác nhận của Phòng Tổ chức Cán bộ và giấy khai sinh của trẻ);

- Trẻ là con của cá nhân, đơn vị có nhiều hợp tác, đóng góp trong sự nghiệp phát triển Nhà trường;

- Trẻ mầm non thuộc đối tượng tuyển sinh khác của trường.

2.3. Học sinh lớp 6:

- Ưu tiên sơ tuyển toàn bộ học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học tại Trường Thực hành Sư phạm Đại học Vinh.

- Các đối tượng tuyển sinh khác của trường.

II. THỜI GIAN, HỒ SƠ VÀ HÌNH THỨC TUYỂN SINH

1. Thời gian tuyển sinh:

- Từ ngày 2/6 đến 3/6/2019: Bán hồ sơ đăng ký học cho trẻ/học sinh thuộc đối tượng tuyển sinh, có bố hoặc mẹ là cán bộ, giảng viên, giáo viên hiện đang công tác tại Trường Đại học Vinh.

- Từ ngày 4/6 đến 5/6/2019: Bán hồ sơ đăng ký học cho trẻ/học sinh là con của cá nhân, đơn vị có nhiều hợp tác, đóng góp và giúp đỡ trong sự nghiệp phát triển Nhà trường (trong trường hợp còn chỉ tiêu tuyển sinh).

- Từ ngày 6/6 đến ngày 7/6/2019: Bán hồ sơ đăng ký học cho trẻ/học sinh hoàn thành chương trình mầm non và chương trình Tiểu học tại Trường thực hành Sư phạm Đại học Vinh, có hộ khẩu thường trú tại phường Bến Thủy (trong trường hợp còn chỉ tiêu tuyển sinh).

- Từ ngày 8/6 đến ngày 9/6/2019: Bán hồ sơ đăng ký học cho trẻ/học sinh thuộc các đối tượng tuyển sinh khác của trường (trong trường hợp còn chỉ tiêu tuyển sinh).

- Từ ngày 15/6 đến ngày 20/6/2019: Bán hồ sơ đăng ký học cho học sinh cấp Trung học cơ sở (trong trường hợp còn chỉ tiểu tuyển sinh).

2. Hồ sơ tuyển sinh:

Theo mẫu quy định, được bán tại Văn phòng Trường Thực hành Sư phạm theo thời gian quy định tại mục II.1 của thông báo này.

Hồ sơ nộp tại Văn phòng Trường Thực hành Sư phạm Đại học Vinh theo thời gian được thông báo trong hồ sơ.

3. Hình thức tuyển sinh:

3.1. Trẻ Mầm non và học sinh lớp 1:

- Trường hợp số lượng đăng ký không vượt quá chỉ tiêu tuyển sinh, Trường sẽ tiếp nhận toàn bộ số trẻ và học sinh đăng ký học vào học.

- Trong trường hợp số lượng đăng ký vượt quá chỉ tiêu tuyển sinh, Trường sẽ tuyển sinh trên cơ sở thứ tự ưu tiên tại mục I.2 của thông báo này và thời gian nộp hồ sơ đăng ký.

3.2. Học sinh lớp 6:

- Sau khi xét tuyển học bạ, nhà trường sẽ tổ chức sơ tuyển bằng hình thức kiểm tra, phỏng vấn kiến thức 2 môn: Toán và tiếng Anh.

- Thời gian sơ tuyển dự kiến từ ngày 15/6 đến ngày 20/6/2019.

4. Thông báo kết quả tuyển sinh:

Kết quả tuyển sinh sẽ được Trường Thực hành Sư phạm thông báo từ ngày 25/6 đến ngày 30/6/2019.

Mọi thông tin, đề nghị liên hệ: Trường Thực hành Sư phạm Đại học Vinh

Địa chỉ: Số 1, đường Nguyễn Văn Trỗi, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 02383.556.383.

Trân trọng./.