1. Số lượng, đối tượng tuyển sinh:

1.1. Bậc mầm non:

a) Cơ sở 1: 03 nhóm trẻ 24 - 36 tháng tuổi (sinh năm 2015), số lượng: 68 trẻ.

b) Cơ sở 2 (Hưng Bình): 01 nhóm trẻ 24 - 36 tháng tuổi (sinh năm 2015), số lượng: 18 trẻ.

1.2. Cấp Tiểu học: 04 lớp khối 1 (sinh năm 2011), số lượng: 120 học sinh.

1.3. Cấp Trung học cơ sở: 03 lớp khối 6 (sinh năm 2006), số lượng: 120 học sinh.

2. Ưu tiên tuyển sinh

Trường xem xét tiếp nhận trẻ mầm non và học sinh vào học tại Trường Thực hành Sư phạm theo thứ tự ưu tiên như sau:

2.1. Trẻ/Học sinh có hộ khẩu thường trú trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, có bố hoặc mẹ là cán bộ, giảng viên, giáo viên hiện đang công tác tại Trường Đại học Vinh (căn cứ vào đơn có xác nhận của phòng Tổ chức Cán bộ và giấy khai sinh của trẻ/ học sinh);

2.2. Trẻ/Học sinh là con của các cá nhân, đơn vị có nhiều hợp tác, đóng góp và giúp đỡ trong sự nghiệp phát triển Nhà trường;

2.3. Trẻ/Học sinh có hộ khẩu thường trú tại phường Bến Thủy. Trẻ hoàn thành chương trình mầm non tại Trường Thực hành Sư phạm Đại học Vinh;

2.4. Trẻ/Học sinh khác thuộc đối tượng tuyển sinh của trường.

3. Ngày bắt đầu phát hành đơn và nhận đơn đăng ký học:

Từ ngày 02/6 đến 4/6/2017: Bán hồ sơ đăng ký học cho trẻ/ học sinh thuộc đối tượng tuyển sinh của Trường có bố hoặc mẹ là cán bộ, giảng viên, giáo viên hiện đang công tác tại Trường Đại học Vinh.

- Từ ngày 5/6 đến 10/6/2017: Bán hồ sơ đăng ký học cho trẻ/ học sinh thuộc đối tượng tuyển sinh còn lại.

4. Hình thức tuyển sinh:

- Trường hợp số lượng đăng ký không vượt quá chỉ tiêu tuyển sinh, Trường sẽ tiếp nhận toàn bộ số trẻ và học sinh đăng ký học vào học tại Trường thực hành sư phạm.

- Trong trường hợp số lượng đăng ký vượt quá chỉ tiêu tuyển sinh, Trường sẽ tuyển sinh theo hình thức ưu tiên thứ tự thời gian đăng ký trên cơ sở thứ tự ưu tiên tại mục 2 của thông báo này.

5. Hồ sơ: Hồ Sơ theo mẫu quy định (được bán tại Văn phòng Trường Thực hành Sư phạm theo thời gian quy định tại mục 3 của thông báo này).

6. Thông báo kết quả tuyển sinh và dự kiến khai giảng:

Kết quả tuyển sinh sẽ được Trường Thực hành sư phạm thông báo vào khoảng thời gian từ 20/6 đến 25/6/2017.

Hồ sơ nộp tại văn phòng Trường Thực hành Sư phạm Đại học Vinh.

Mọi thông tin, đề nghị liên lạc theo địa chỉ:

Trường Thực hành Sư phạm Đại học Vinh

Địa chỉ: Số 1, đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Bến Thủy, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0238.3556.83.

Trân trọng thông báo./.