1. Các loại hình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn cấp chứng chỉ:

- Chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tương đương các cấp độ theo Khung tham chiếu Châu Âu: A1, A2, B1, B2, C1, C2.

- Chứng chỉ tiếng Anh, Pháp, Trung, Hàn các cấp độ...

- Chứng chỉ Tin học ứng dụng theo chuẩn quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Chứng chỉ Bồi dưỡng giáo viên, Bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục, Nghiệp vụ sư phạm (dành cho giảng viên các trường ĐH, CĐ, TCCN);

- Các chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ khác: Kế toán máy, Kế toán doanh nghiệp, Kế toán thuế, Kế toán trưởng, Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Marketing, Khởi nghiệp kinh doanh, Phân tích tài chính doanh nghiệp, Thẩm định tín dụng, Đấu thầu, Giám sát xây dựng; Quản lý thiết bị dạy học, Thực hành - Thí nghiệm, Bồi dưỡng giáo viên Giáo dục quốc phòng - An ninh;

- Các chứng chỉ nghiệp vụ về ngân hàng mô phỏng, công ty mô phỏng, chứng khoán mô phỏng;

- Chứng chỉ chuyển đổi (dùng cho học viên chuyển đổi để thi vào sau đại học);

- Chứng chỉ đào tạo về kỹ năng mềm, kỹ năng sống;

- Các loại chứng chỉ khác Trường Đại học Vinh được đào tạo;

- Các hình thức đào tạo khác nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội.

2. Phương thức

- Phương thức: Mềm dẻo, linh hoạt, phù hợp điều kiện của từng đối tượng, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp và từng loại hình đào tạo, bồi dưỡng nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người học;

- Trường Đại học Vinh ký kết hợp đồng đào tạo, bồi dưỡng với hình thức tạo nguồn nhân lực cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Các đối tượng tự do có nhu cầu liên hệ trực tiếp với Nhà trường để đăng ký tham gia các khóa học phù hợp;

- Cấp chứng chỉ trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức thi, đánh giá năng lực.

3. Đối tượng tuyển sinh

Tuyển sinh trong cả nước, cho tất cả các đối tượng phù hợp với từng chương trình đào tạo cụ thể.

4. Thời gian đào tạo:

- Liên tục chiêu sinh các lớp hàng tuần;

- Thời gian đào tạo: Phù hợp với chương trình đào tạo từng ngành học và đối tượng tuyển sinh.

- Chi tiết xem tại: Website của Trung tâm: http://daotaolientuc.vinhuni.edu.vn

5. Học phí, lệ phí:

Học phí, lệ phí cấp chứng chỉ từng loại hình, từng khóa đào tạo có quy định chi tiết tại Thông báo tuyển sinh do Trường Đại học Vinh ký ban hành.

6. Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Đào tạo liên tục và chuyển giao khoa học công nghệ, dịch vụ giáo dục Trường Đại học Vinh (viết tắt là Trung tâm Đào tạo liên tục).

Tầng 1; tầng 2 nhà A0, số 182, đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An;

Điện thoại: 038.3733666 - 0383.855452 | máy lẻ 398 (tổ đào tạo, tuyển sinh), 399 (bộ phận đăng ký học, nạp học phí), 326 (văn phòng Trung tâm).

Email: daotaolientuc@vinhuni.edu.vn

Website: http://www.daotaolientuc.vinhuni.edu.vn

Liên hệ: ThS. Lê Công Đức, Phó Giám đốc. ĐT: 0902.169799; ThS. Ngô Đức Nhàn. Tổ trưởng, ĐT: 0904395625.

Công văn đính kèm!