1. Đối tượng tuyển sinh

- Tốt nghiệp Trung học phổ thông: Những người đã có bằng Trung học phổ thông, Bổ túc Trung học phổ thông, Trung cấp nghề: học 120 tín chỉ.

- Tốt nghiệp Trung cấp: Những người đã có bằng Trung cấp cùng ngành, bằng Cao đẳng và Đại học cùng nhóm ngành: học 90 tín chỉ.

2. Địa bàn tuyển sinh: cả nước.

3. Tổ chức đào tạo

Khi đủ số lượng sinh viên theo chỉ tiêu cho 1 lớp, Trường Đại học Vinh tổ chức xét tuyển và công nhận thí sinh trúng tuyển theo quy chế đào tạo. Mỗi năm học có 2 kỳ học, học vào ngày thứ Bảy và Chủ Nhật. Thời gian đào tạo: 4 năm.

4. Các ngành đào tạo

TT

Ngành

Chỉ tiêu tuyển sinh

1.

Kế toán

400

2.

Quản trị kinh doanh

450

3.

Luật học

1.800

4.

Kinh tế Nông nghiệp

150

5.

Công tác xã hội

100

6.

Khuyến nông

50

7.

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

50


5. Học phí: Học phí thu theo tín chỉ, kỳ I thu 3.000.000 đồng/sinh viên (học 15 tín chỉ).

6. Địa chỉ liên hệ:

Trường Đại học Vinh; số 182, đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An; điện thoại: 038.3556123, 0904.600246, website: http://vinhuni.edu.vn, email: daotaotuxa@vinhuni.edu.vn.

Địa chỉ:    Trung tâm Giáo dục thường xuyên Trường Đại học Vinh

Số 182, đường Lê Duẩn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An Điện thoại: 038.3856364 hoặc 038.3855452 | Số máy lẻ: 329

038.3556123 hoặc 038.3855452 | Số máy lẻ: 324 

Email: giaoducthuongxuyen@vinhuni.edu.vn

           daotaotuxa@vinhuni.edu.vn

Liên hệ:   ĐT: 0987.793999