I. ĐỐI T­ƯỢNG, ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

            1. Khu vực tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nư­ớc.

            2. Đối tư­ợng và điều kiện dự tuyển:

            Là những học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) năm học 2015 - 2016 có đủ các điều kiện sau đây:

            a) Xếp loại tốt nghiệp THCS từ loại khá trở lên;

            b) Xếp loại học lực cả năm học của các lớp cấp THCS loại khá trở lên;

            c) Xếp loại hạnh kiểm cả năm học của các lớp cấp THCS loại tốt;

            d) Điểm trung bình cả năm lớp 9 của môn Toán (đối với chuyên Toán); môn Vật lý (đối với chuyên Vật lý); môn Hoá (đối với chuyên Hoá); đạt từ 8.0 trở lên; môn Sinh (đối với chuyên Sinh); môn Toán (đối với chuyên Tin) đạt từ 7.5 trở lên; môn Tiếng Anh (đối với chuyên Tiếng Anh) đạt từ 7.0 trở lên.

            3. Chỉ tiêu tuyển sinh:

            600 chỉ tiêu hệ chuyên: Toán học, Tin học, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Tiếng Anh.

            II. THI TUYỂN

            1. Hồ sơ đăng ký dự thi (theo mẫu của Tr­ường Đại học Vinh), bao gồm:

            - Đơn xin dự thi, trong đó lưu ý ghi rõ nguyện vọng 1 (chỉ ghi một trong 6 hệ chuyên: Toán, Tin, Vật lý, Hoá, Tiếng Anh, Sinh);

            - Chỉ thí sinh đã đăng ký nguyện vọng 1 vào chuyên Toán thì mới được đăng ký nguyện vọng 2 vào chuyên Tin.

            - Bản sao kết quả học tập và rèn luyện cả năm học của các lớp cấp THCS có xác nhận của Hiệu trư­ởng trường THCS (có mẫu kèm theo);

            - Một phong bì ghi rõ địa chỉ ngư­ời nhận và số điện thoại liên lạc;

            - 02 ảnh cỡ 3x4cm (ảnh chân dung mới chụp không quá 6 tháng), mặt sau của ảnh ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh.

            2. Địa điểm mua hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký dự thi:

            - Thí sinh có nguyện vọng đăng ký dự thi có thể mua hồ sơ tại Phòng Đào tạo hoặc tại Văn phòng Trường THPT Chuyên, Trư­ờng Đại học Vinh.

            - Sau khi hoàn tất hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký dự thi tại Phòng Đào tạo.           

            3. Lệ phí đăng ký dự thi, lệ phí dự thi và xét tuyển:

            200.000đ (Hai trăm nghìn đồng)/thí sinh, bao gồm:

            - Lệ phí đăng ký dự thi;

            - Lệ phí sơ tuyển Vòng 1 và Vòng 2;

            - Lệ phí dự thi.

            4. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ đăng ký dự thi:

            Từ ngày 10/5 đến hết ngày 05/6/2016 (trừ ngày lễ và Chủ Nhật).

            III. THỜI GIAN THI VÀ MÔN THI

            1. Thời gian thi: Trong hai ngày 11 và 12 tháng 6 năm 2016.

            2. Môn thi:

            - Hệ chuyên Toán, Tin, dự thi 4 môn: Tiếng Anh, Ngữ Văn, Toán vòng I, Toán vòng II.

            - Hệ chuyên Vật lý, dự thi 4 môn: Tiếng Anh, Ngữ Văn, Toán vòng I, Vật lý.

            - Hệ chuyên Hoá, dự thi 4 môn: Tiếng Anh, Ngữ Văn, Toán vòng I,  Hoá học.

            - Hệ chuyên Tiếng Anh, dự thi 4 môn: Tiếng Anh, Ngữ Văn, Toán vòng I, Tiếng Anh chuyên.

            - Hệ chuyên Sinh, dự thi 4 môn: Tiếng Anh, Ngữ Văn, Toán vòng I, Sinh học.

            3. Thời gian làm bài:

            - Môn Tiếng Anh (không chuyên): 60 phút;

            - Môn Toán vòng I, Ngữ Văn, Hoá học, Sinh học và Tiếng Anh chuyên: 120 phút;

            - Môn Toán vòng II, Vật Lý: 150 phút.

            4. Nguyên tắc và điều kiện xét tuyển:

            Theo Quy chế tuyển sinh Trư­ờng THPT Chuyên.

            a) Nguyên tắc chung:

            - Thí sinh  phải dự thi đủ các môn thi:

                        + Môn 1 (M1): Tiếng Anh (không chuyên)

                        + Môn 2 (M2): Ngữ Văn

                        + Môn 3 (M3): Toán vòng I 

                        + Môn 4 (M4): Môn chuyên (Toán vòng II, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Tiếng Anh)

            - Thí sinh không vi phạm Quy chế tuyển sinh.

            - Điểm TBC = [Điểm M1 + Điểm M2 + Điểm M3 + (Điểm M4 x 2)]/5

            - Vòng 1: Tổ chức sơ tuyển đối với những thí sinh có hồ sơ dự tuyển và đủ điều kiện dự tuyển theo mục I.2.

            - Vòng 2: Tổ chức thi tuyển đối với những thí sinh đã qua sơ tuyển vòng 1.

            b) Điều kiện xét tuyển:

                        + Các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2,0.

                        + Điểm thi môn chuyên phải đạt từ 5,0 trở lên.

            c) Nguyên tắc xét tuyển: Xét tuyển từ điểm cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu đ­ược giao.

            IV. TUYỂN THẲNG

            a) Điều kiện tuyển thẳng:

            Năm học 2016 - 2017 Nhà trường xét tuyển thẳng các thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng thỏa mãn đồng thời các tiêu chí sau:

            1. Cả 4 năm học ở cấp THCS đều được xếp hạnh kiểm loại Tốt;

            2. Học lực cả năm học của các lớp cấp THCS đạt loại Khá trở lên;

            3. Xếp loại tốt nghiệp THCS đạt loại Giỏi;

            4. Điểm trung bình cả năm học lớp 9 của từng môn: Ngữ văn, Tiếng Anh, Toán phải đạt từ 7,0 điểm trở lên; môn chuyên đăng ký xét tuyển phải đạt từ 8,0 điểm trở lên;

            5. Đạt giải Ba trở lên trong các Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh và môn đạt giải đúng với môn chuyên đăng ký xét tuyển thẳng (riêng đối với lớp chuyên Tin, xét tuyển thẳng học sinh đạt giải Khuyến khích trở lên của môn Toán cấp tỉnh hoặc học sinh đạt giải Ba trở lên trong kỳ thi Tin học trẻ cấp tỉnh của năm học lớp 9; môn chuyên tiếng Anh còn xét tuyển thẳng học sinh đạt giải Khuyến khích trở lên của kỳ thi tài năng tiếng Anh toàn quốc trong năm học lớp 9);

            6. Số lượng tuyển thẳng không vượt quá 20% tổng chỉ tiêu tuyển sinh.

            b) Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng, bao gồm:

            - Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng: Tải file tại đây

            - Bản sao kết quả học tập và rèn luyện cả năm học của các lớp cấp trung học cơ sở có xác nhận của Hiệu trưởng trường THCS: Tải File tại đây

            - Bản photocoppy (có công chứng) giấy chứng nhận kết quả các kỳ thi chọn học sinh giỏi trong năm lớp 9;

            - Phong bì ghi rõ địa chỉ người nhận và số điện thoại liên lạc;

            - 02 ảnh cỡ 3x4cm (ảnh chân dung mới chụp không quá 6 tháng), mặt sau của ảnh ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh;

            - Lệ phí tuyển thẳng: 50.000đ/hồ sơ xét tuyển thẳng;

            Thời gian, địa điểm phát hành và thu nhận Hồ sơ xét tuyển thẳng giống như đối với Hồ sơ dự thi.

            c) Thông báo kết quả xét tuyển thẳng:

            Nhà trường sẽ thông báo kết quả xét tuyển thẳng trước khi thi tuyển ít nhất 02 ngày trên website của Trường Đại học Vinh và website của Trường THPT Chuyên.

            V. CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ­ƯU TIÊN CHO THÍ SINH TRÚNG TUYỂN

            1. Nhà trư­ờng cấp học bổng đặc biệt 1.000.000đ/tháng cho những học sinh học giỏi, phẩm chất đạo đức tốt, đạt giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế (từ khuyến khích trở lên) nếu có Đơn tình nguyện sau khi tốt nghiệp THPT đăng ký xét tuyển vào học tại Trư­ờng Đại học Vinh. Trong quá trình học đại học, nếu có kết quả học tập, rèn luyện tốt sẽ đ­ược Nhà tr­ường tuyển dụng làm cán bộ của Tr­­ường.

            2. Cấp học bổng đặc biệt cho 02 học sinh đến nhập học có kết quả thi tuyển cao nhất cho mỗi môn chuyên. 

            3. Có phần th­ưởng đặc biệt cho những học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế.

            4. Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách và học bổng khuyến khích học tập theo quy định.

            5. Có chỗ ở tại Ký túc xá của Trường cho học sinh trúng tuyển nếu có nhu cầu.

            Mọi thông tin, đề nghị liên lạc theo địa chỉ:

            Phòng Đào tạo, Trường Đại học Vinh, số 182, đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Điện thoại: 038.3856394, Đường dây nóng tuyển sinh: 038.8988989.