Trường Đại học Vinh thông báo kết quả cho các thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng vào lớp 10 THPT Chuyên năm 2021.

Thí sinh có thể vào Website, mục Thông báo tuyển thẳng hoặc truy cập: http://diemthi.vinhuni.edu.vn/

- Bấm chọn: MỜI CHỌN DANH SÁCH TRA CỨU

- Bấm chọn: DANH SÁCH TUYỂN THẲNG THPT CHUYÊN NĂM 2021

- Nhập Họ và tên tại ô: Tìm theo học và tên

- Bấm chọn: Tìm