Trường Đại học Vinh thông báo kết quả cho các thí sinh thi tuyển vào lớp 10 THPT Chuyên năm 2021.

Thí sinh có thể vào Website, mục Thông báo điểm hoặc truy cập: http://diemthi.vinhuni.edu.vn/

- Bấm chọn: MỜI CHỌN DANH SÁCH TRA CỨU

- Bấm chọn: KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN, CLC NĂM 2021

- Nhập Số báo danh tại ô: Nhập thông tin...

Lưu ý: Nhập số báo danh cả phần chữ và số, ví dụ: TDV.1234

- Bấm chọn: Tìm