Thời gian thi: ngày 10 và 11 tháng 6 năm 2016

 

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Vinh, số 182, đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: 038.3856.394, đường dây nóng tuyển sinh: 038.898.8989.

Website: vinhuni.edu.vn.