Thí sinh có nguyện vọng phúc khảo kết quả thi thì làm đơn phúc khảo: TẢI TẠI ĐÂY

Đơn nạp trực tiếp tại Phòng Đào tạo, Trường Đại học Vinh (Địa chỉ: Số 182, đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An).

Lệ phí phúc khảo: 100.000 đồng/môn thi.

Thời gian nộp đơn phúc khảo: Từ ngày 01/7/2024 đến 17h00 ngày 03/7/2024 (theo giờ hành chính).

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Vinh

Địa chỉ: Số 182, đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0238.8988989, 0238.385452, máy lẻ: 315; 366; 338.