1. Đơn phúc khảo: TẢI FILE ĐÍNH KÈM!

2. Lệ phí phúc khảo: 50.000 đồng/môn.

3. Thời gian nộp đơn: Từ ngày 18/6/2020 đến hết ngày 25/6/2021 (theo giờ hành chính).

4. Địa điểm nộp đơn: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Vinh; Tầng 1, Nhà Điều hành, Trường Đại học Vinh; Số 182, đường Lê Duẩn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: 038.898 8989.

Hội đồng tuyển sinh