Thí sinh dự thi đề nghị mang theo Giấy tờ tùy thân và Giấy báo dự thi.

Trong trường hợp Giấy báo dự thi thất lạc, đề nghị thí sinh vẫn có mặt đúng lịch (sáng ngày 22/4/2016) để kiểm tra thông tin cá nhân và cấp lại Giấy báo, thẻ dự thi.

Xem File đính kèm!