BƯỚC 1. Thí sinh BẤM VÀO ĐÂY để xem số báo danh, phòng thi.

 

BƯỚC 2. Thí sinh BẤM VÀO ĐÂY để xem bản đồ khu vực dự thi.

 

BƯỚC 3. Thí sinh BẤM VÀO ĐÂY để khai báo y tế trước khi đi thi.

Thí sinh lưu ý: Nếu thí sinh không khai báo y tế trực tuyến thì khi đi thi phải khai báo trực tiếp tại Hội đồng thi bằng phiếu.

 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH