Năm học này, Trường THPT chuyên Đại học Vinh tuyển sinh dự kiến 385 chỉ tiêu vào 10 lớp của 7 môn chuyên, trong đó chuyên Toán và Ngữ văn lấy 2 lớp, chuyên tiếng Anh lấy 3 lớp, các môn chuyên còn lại lấy mỗi môn 1 lớp. Đối với lớp chuyên Tin, Nhà trường xét tuyển tối đa 40% chỉ tiêu cho thí sinh đăng ký dự thi bằng môn Toán.

Trường THPT Chuyên Đại học Vinh

Theo thông tin của Hội đồng tuyển sinh, năm nay có 2.179 thí sinh đăng ký dự thi, tương đương với các năm trước. Trong đó, chuyên Toán có 347 thí sinh đăng ký dự thi, chuyên Vật lý có 188 thí sinh đăng ký dự thi, chuyên Hoá học có 231 thí sinh đăng ký dự thi, chuyên Sinh học có 142 thí sinh đăng ký dự thi, chuyên Tin học có 196 thí sinh đăng ký dự thi, chuyên tiếng Anh có 658 thí sinh đăng ký dự thi và chuyên Ngữ văn có 414 thí sinh đăng ký dự thi. Với số lượng này, lớp chuyên Hoá và chuyên tiếng Anh có tỷ lệ chọi cao nhất, hơn 6:1 thí sinh; các lớp chuyên Ngữ văn và Toán tỷ lệ chọi là hơn 5:1.

Nhà học A Trường Đại học Vinh (một trong 2 khu vực thi tuyển sinh năm học 2024 - 2025)

Về phương thức tuyển sinh, thí sinh sẽ tham gia dự thi 1 bài thi tổng hợp và 1 bài thi chuyên. Trong đó, bài thi tổng hợp thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan với thời gian làm bài 100 phút và thí sinh làm bài trên phiếu trả lời trắc nghiệm. Phần thi gồm môn Toán và phần thi môn Ngoại ngữ. Phần thi Toán 40 câu, phần thi Ngoại ngữ (tiếng Anh) 40 câu; mỗi câu 0,25 điểm, sau đó điểm bài thi tổng hợp được quy về thang điểm 10.

Với môn chuyên, các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, làm bài trên giấy. Trong khi đó, môn tiếng Anh kết hợp trắc nghiệm và tự luận, môn Tin học thi trên máy tính.

Từ ngày hôm nay (11/6/2024), thí sinh có thể tra cứu Số báo danh, Phòng thi tại Hệ thống đăng ký xét tuyển: https://tuyensinhchuyen.vinhuni.edu.vn/thpt/.

Theo lịch của Trường Đại học Vinh, sáng ngày 14/6/2024, từ 7h00, thí sinh xem số báo danh, phòng thi, nhận thẻ dự thi, đính chính sai sót, nghe phổ biến quy chế thi; sáng ngày 15/6/2024, từ 7h15, thí sinh dự thi bài thi tổng hợp và từ 13h45, thí sinh dự thi bài thi môn chuyên.

Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên

TT. ĐHV