Thí sinh vào Website Đăng ký dự tuyển: https://tuyensinhthpt.vinhuni.edu.vn/

chọn mục Tra cứu hồ sơ

Hoặc truy cập: https://tuyensinhthpt.vinhuni.edu.vn/thpt/tracuu.aspx

Tại giao diện tra cứu:

- Nhập email thí sinh đã dùng để đăng ký và mã hồ sơ của thí sinh đã được gửi qua email.

- Bấm chọn Kiểm tra thông tin

Lưu ý: Điểm thi các môn chuyên tính theo thang điểm 20; riêng điểm thi môn chuyên tiếng Anh hệ chuyên tính theo thang điểm 200. Điểm thi Toán và tiếng Anh hệ Chất lượng cao tính theo thang điểm 10.

Ban TVTS