Theo đó, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các ngành đào tạo đại học chính quy năm 2021 (điểm sàn nộp hồ sơ xét tuyển) được xác định theo từng ngành tuyển sinh, ngưỡng điểm xét tuyển bằng nhau giữa các tổ hợp xét tuyển và không phân biệt thứ tự ưu tiên nguyện vọng; mức điểm này bao gồm điểm thi của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 hoặc Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 về trước theo tổ hợp xét tuyển, điểm ưu tiên đối tượng, khu vực.

Về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các ngành đào tạo giáo viên, nhìn chung các ngành lấy mức đểm sàn bằng mức điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào nhóm ngành sư phạm do Bộ GD&ĐT ban hành (19 điểm), ngành Giáo dục Thể chất 18 điểm. Một số ngành cao hơn: Sư phạm Tiếng Anh lớp tài năng 24 điểm (môn tiếng Anh đạt từ 8.0 điểm trở lên); Sư phạm Toán học chất lượng cao 22 điểm; Giáo dục Tiểu học 22 điểm; các ngành Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm Toán học, Sư phạm Ngữ văn và Giáo dục Mầm non 21 điểm.

Về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các ngành đào tạo cử nhân, kỹ sư, mức điểm sàn dao động từ 16 đến 18 điểm. Riêng ngành Điều dưỡng, mức điểm sàn là 19 điểm.

Thí sinh lưu ý: Khi xét tuyển, đối với các ngành Sư phạm Tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh, Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất, ngoài thỏa mãn điều kiện ở phụ lục có sử dụng môn tính điểm hệ số 2 để xét tuyển (Môn tiếng Anh cho các ngành Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm Tiếng Anh (lớp tài năng) Ngôn ngữ Anh; Môn Năng khiếu cho các ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất), các môn khác tính hệ số 1, quy về thang điểm 40.

Theo quy định, từ ngày 29/8 đến 17h00 ngày 05/9/2021, thí sinh sẽ chính thức điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh. Bộ GD&ĐT, Hội đồng tuyển sinh các trường sẽ thực hiện xét tuyển và lọc ảo toàn quốc từ ngày 13 đến ngày 15/9/2021. Ngay sau đó, Nhà trường sẽ tiến hành xét tuyển từ cao xuống thấp dựa trên đăng ký và điểm thi của thí sinh. Điểm chuẩn có thể bằng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào hoặc cao hơn.

* Chi tiết về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các ngành đào tạo đại học chính quy năm 2021 XEM TẠI ĐÂY.

TT. ĐHV