Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học năm 2024 ban hành theo Quyết định số 1139/QĐ-BGDĐT ngày 15/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quy chế tuyển sinh đại học ban hành theo Quyết định số 1009/QĐ-ĐHV ngày 25/4/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh, Đề án tuyển sinh đại học năm 2024 và Kế hoạch tuyển sinh đại học chính quy ban hành theo Quyết định số 38/KH-ĐHV ngày 16/4/2024, Trường Đại học Vinh thông báo việc đăng ký xét tuyển vào học đại học chính quy năm 2024 bằng các phương thức (mã phương thức): 100, 200, 301, 303, 402, 405 và 406, như sau:

1. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh

- Tất cả thí sinh tính tới thời điểm xác định trúng tuyển đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) hoặc tương đương đáp ứng các điều kiện tuyển sinh năm 2024 của Nhà trường.

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định.

2. Phạm vi tuyển sinh

- Tuyển sinh trong cả nước và các thí sinh có quốc tịch nước ngoài.

- Đối với thí sinh có quốc tịch nước ngoài (lưu học sinh), nhà trường thực hiện tuyển sinh trong năm, không phụ thuộc vào kỳ tuyển sinh chung của Nhà trường, áp dụng phương thức xét tuyển theo các quy định hiện hành.

3. Chỉ tiêu tuyển sinh

Chỉ tiêu theo ngành/nhóm ngành, theo phương thức xét tuyển và chương trình đào tạo (Chi tiết ở Phụ lục 1; chỉ tiêu tuyển sinh là số liệu dự kiến, chỉ tiêu chính thức sẽ được điều chỉnh khi có Quyết định giao/phê duyệt chỉ tiêu của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

4. Phương thức tuyển sinh

4.1. Phương thức 1 (mã phương thức 301): Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (khoản 1, 2, Điều 8)

Trường Đại học Vinh xét tuyển thẳng các thí sinh thuộc đối tượng xét tuyển thẳng được quy định tại khoản 1, 2, Điều 8 của Quy chế tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4.2. Phương thức 2 (mã phương thức 303): Xét tuyển thẳng theo Đề án tuyển sinh của Trường Đại học Vinh (tên ngành học, mã ngành, chỉ tiêu và tổ hợp xét tuyển;môn đạt giải học sinh giỏi  Phụ lục 1Phụ lục 2).

- Điều kiện đăng ký xét tuyển:

Xét tuyển thẳng các thí sinh đã tốt nghiệp THPT năm 2024 có hạnh kiểm Tốt và học lực Giỏi cả 3 năm ở cấp THPT và phải thỏa mãn một trong các điều kiện quy định dưới đây:

Ưu tiên 1: Thí sinh là học sinh đội tuyển cấp tỉnh, thành phố hoặc đội tuyển của trường THPT chuyên trực thuộc các trường đại học được tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, kỳ thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Ưu tiên 2: Thí sinh là học sinh các trường THPT đạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh hoặc thành phố ở bậc THPT.

Ưu tiên 3: Thí sinh là học sinh trường THPT chuyên hoặc thí sinh là học sinh các trường THPT khác có chứng chỉ ngoại ngữ Quốc tế IELTS 6.5, TOEFL iBT 80, TOEIC 550, chứng chỉ Tin học Quốc tế MOS.

- Nguyên tắc xét tuyển: Xét tuyển lần lượt theo thứ tự ưu tiên bắt đầu Ưu tiên 1, nếu còn chỉ tiêu sẽ xét tiếp lần lượt đến Ưu tiên 2 cho tất cả các ngành vào trường Đại học Vinh; Ưu tiên 3 xét tuyển các ngành ngoài sư phạm. Nếu trong cùng 1 nhóm ưu tiên có số thí sinh vượt quá chỉ tiêu, Nhà trường xét điều kiện bổ sung dựa vào tổng điểm lớp 12 (cộng điểm ưu tiên theo quy chế) của tổ hợp xét tuyển tại Phụ lục 1.

 Lưu ý: Ngày cấp Chứng chỉ ngoại ngữ, tin học Quốc tế không quá 02 năm tính tới ngày 20/6/2024;

4.3. Phương thức 3 (mã phương thức 100): Sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 để xét tuyển (tên ngành học, mã ngành, chỉ tiêu và tổ hợp xét tuyển chi tiết ở Phụ lục 1).

- Điều kiện đăng ký xét tuyển: Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

- Nguyên tắc xét tuyển: Xét tuyển theo từng ngành, chương trình đào tạo, xét tuyển từ cao xuống thấp cho hết chỉ tiêu dựa theo tổng điểm thi 3 môn (bao gồm cả môn thi chính nhân hệ số 2 (nếu có) của tổ hợp đăng ký xét tuyển và điểm ưu tiên (nếu có) theo quy định của Quy chế tuyển sinh hiện hành).

4.4. Phương thức 4 (mã phương thức 200): Xét học bạ THPT

Điều kiện đăng ký xét tuyển: Chỉ xét tuyển các ngành ngoài sư phạm.

Nguyên tắc xét tuyển: Xét tuyển theo từng ngành, xét tuyển từ cao xuống thấp cho hết chỉ tiêu dựa theo điểm tổng kết lớp 12 với các môn học trong tổ hợp các môn học theo quy định của mỗi ngành (bao gồm cả môn thi chính nhân hệ số 2 (nếu có) của tổ hợp đăng ký xét tuyển và điểm ưu tiên (nếu có) theo quy định của Quy chế tuyển sinh hiện hành; tên ngành học, mã ngành, chỉ tiêu và tổ hợp xét tuyển xem chi tiết ở Phụ lục 1).

4.5. Phương thức 5 (mã phương thức 402): Theo kết quả Kỳ thi đánh giá tư duy và đánh giá năng lực năm 2024

- Xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và kỳ thi đánh giá tư duy của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

- Điểm xét tuyển = Điểm thi của thí sinh được quy về điểm 30 + Điểm ưu tiên theo quy định của Quy chế tuyển sinh hiện hành.

- Nguyên tắc xét tuyển: Xét tuyển theo từng ngành, xét tuyển từ cao xuống thấp cho hết chỉ tiêu; tên ngành học, mã ngành, chỉ tiêu và tổ hợp xét tuyển xem chi tiết ở Phụ lục 1.

4.6. Phương thức 6 (mã phương thức 405 và mã phương thức 406): Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT hoặc kết quả học tập lớp 12 với điểm thi năng khiếu để xét tuyển

- Xét tuyển dựa trên kết quả bài thi, môn thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 hoặc kết quả học bạ lớp 12 của thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2024 kết hợp với thi tuyển năng khiếu cho 3 ngành: Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất và Kiến trúc (riêng ngành Kiến trúc kết hợp xét học bạ THPT từ năm 2023 về trước)

- Thời gian nộp hồ sơ và lịch dự thi năng khiếu: Theo thông báo riêng của Trường Đại học Vinh.

- Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn

- Thời gian thực hiện: Theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển

5.1. Đối với các ngành sư phạm sử dụng các mã phương thức xét tuyển 100, 301, 303, 405, 406.

Thí sinh dự thi vào ngành Giáo dục Thể chất phải đạt tiêu chuẩn chiều cao và cân nặng như sau: Nam cao 1,65m, nặng 45 kg trở lên và Nữ cao 1,55m, nặng 40 kg trở lên.

- Thí sinh xét tuyển vào ngành Giáo dục Quốc phòng - An ninh phải có sức khỏe tốt, thí sinh mắc tật khúc xạ cận hoặc viễn thị không quá 3dp; Nam cao từ 1,60m trở lên; nữ cao từ 1,50m trở lên.

- Thí sinh xét tuyển vào ngành sư phạm bằng phương thức 100, 405, 406 phải có hạnh kiểm của năm học lớp 12 THPT đạt từ loại Khá trở lên.

- Thí sinh xét tuyển vào các ngành sư phạm không bị dị hình, dị tật, nói ngọng, nói lắp.

5.2. Phương thức xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Căn cứ kết quả của Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Vinh xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kết quả cụ thể sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Nhà trường.

5.3. Phương thức xét tuyển sử dụng học bạ THPT (200); kết hợp sử dụng học bạ THPT với môn thi năng khiếu (406).

- Thí sinh đạt ngưỡng đầu vào đối với ngành Giáo dục Thể chất và ngành Điều dưỡng có học lực lớp 12 xếp từ loại khá trở lên.

- Phương thức xét tuyển kết hợp sử dụng học bạ THPT với môn thi năng khiếu (406) đối với các ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất, tổng điểm xét tuyển 3 môn trong tổ hợp xét tuyển (2 môn trong tổ hợp của năm lớp 12 và điểm môn thi năng khiếu) đạt từ 24 điểm trở lên; các ngành khác (ngoài sư phạm) tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển của năm lớp 12 đạt từ 20 điểm trở lên (cả điểm ưu tiên nếu có).

5.4. Thí sinh là vận động viên cấp 1, kiện tướng, vận động viên đã từng đoạt huy chương tại Hội khỏe Phù Đổng, các giải trẻ quốc gia và quốc tế, có điểm thi năng khiếu do trường Đại học Vinh tổ chức đạt loại xuất sắc (từ 9,0 trở lên theo thang điểm 10,0) khi đăng ký xét tuyển vào ngành Giáo dục thể chất không phải áp dụng ngưỡng đầu vào.

5.5. Đối với tuyển sinh liên thông từ trung cấp lên đại học chính quy:

Thí sinh đã tốt nghiệp trình độ trung cấp trở lên cùng nhóm ngành dự tuyển được áp dụng quy định ngưỡng đầu vào như sau:

a) Đối với thí sinh dự tuyển vào đại học nhóm ngành đào tạo giáo viên và ngành Điều dưỡng ngưỡng đầu vào được áp dụng một trong các tiêu chí sau:

- Học lực lớp 12 đạt loại giỏi trở lên hoặc điểm trung bình chung các môn văn hóa cấp THPT đạt từ 8,0 trở lên;

- Tốt nghiệp THPT loại giỏi trở lên hoặc học lực lớp 12 đạt loại khá và có 3 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo;

- Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học đạt loại giỏi trở lên;

- Tốt nghiệp trình độ trung cấp, hoặc trình độ cao đẳng hoặc trình độ đại học đạt loại khá và có 3 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo;

b) Đối với thí sinh dự tuyển vào đại học các ngành Điều dưỡng, Giáo dục Thể chất ngưỡng đầu vào được áp dụng một trong các tiêu chí sau:

- Học lực lớp 12 đạt loại khá hoặc điểm trung bình chung các môn văn hóa cấp THPT đạt từ 6,5 trở lên;

- Tốt nghiệp THPT loại khá, hoặc có học lực lớp 12 đạt loại trung bình và có 5 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo;

- Tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng, trình độ đại học đạt loại khá trở lên.

c) Các ngành khác (ngoài sư phạm): Tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng hoặc tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển của năm lớp 12, điểm xét tuyển đạt tối thiểu 18 điểm; Ngành Ngôn ngữ Anh, ngoài tiêu chí về tổng điểm đạt tối thiểu 18 điểm, môn tiếng Anh của năm lớp 12 đạt từ 6.5 điểm trở lên.

6. Tổ chức đăng ký xét tuyển các đợt như sau

6.1. Tổ chức đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét và xét tuyển sớm cho các phương thức: Phương thức 1 (mã phương thức 301), Phương thức 2 (mã phương thức 303), Phương thức 4 (mã phương thức 200), Phương thức 5 (mã phương thức 402).

Thí sinh đăng ký xét tuyển và làm theo hướng dẫn trên cổng tuyển sinh của Trường Đại học Vinh tại: http://tuyensinhchinhquy.vinhuni.edu.vn

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 10/5/2024 đến ngày 20/6/2024

- Lựa chọn thứ tự ưu tiên của nguyện vọng (số 1 thể hiện nguyện vọng cao nhất)

- Lựa chọn ngành, chương trình đào tạo: Phụ lục 1

- Lựa chọn phương thức tuyển sinh (phương thức 200 thí sinh không phải lựa chọn tổ hợp để xét tuyển): Phụ lục 1

- Lệ phí xét tuyển: 20.000 đồng/nguyện vọng (thí sinh đăng ký không quá 3 nguyện vọng; lệ phí đã đóng sẽ không được hoàn trả lại trong bất cứ trường hợp nào, thí sinh phải giữ lại biên lai nộp tiền hoặc xác nhận chuyển tiền để Nhà trường đối chiếu khi cần thiết).

Hồ sơ gồm:

- Phương thức 1 (301) và phương thức 2 (303):

+ Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Bộ GD&ĐT hoặc mẫu trực tuyến;

+ Ảnh chụp/scan bản chính học bạ THPT đầy đủ 6 học kỳ;

+ Ảnh chụp/scan bản chính các giấy tờ ưu tiên (nếu có);

+ Ảnh chụp/scan thẻ căn cước còn hiệu lực;

+ Ảnh chụp/scan bản chính Biên lai nộp tiền/xác nhận chuyển tiền;

+ Ảnh chụp/scan Quyết định/Giấy chứng nhận đạt giải Học sinh giỏi Quốc gia, Học sinh giỏi cấp tỉnh/TP trực thuộc trung ương hoặc chứng chỉ ngoại ngữ hoặc chứng chỉ Tin học Quốc tế MOS

+ Ảnh thẻ có tỷ lệ: rộng x dài = 4 x 6, mới chụp trong vòng 2 tháng.

- Phương thức 4 (200) và phương thức 5 (402):

+ Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu trực tuyến;

+ Ảnh chụp/scan bản chính học bạ THPT đầy đủ 6 học kỳ;

+ Ảnh chụp/scan bản chính các giấy tờ ưu tiên (nếu có);

+ Ảnh chụp/scan thẻ căn cước còn hiệu lực;

+ Ảnh chụp/scan bản chính Biên lai nộp tiền/xác nhận chuyển tiền;

+ Ảnh thẻ có tỉ lệ: rộng x dài = 4 x 6, mới chụp trong vòng 2 tháng.

Lưu ý:

- Thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển (phương thức 1 (mã phương thức 301) và phương thức 2 (mã phương thức 303) được đăng ký xét tuyển tất cả các ngành đào tạo đại học chính quy năm 2024;

- Thí sinh đăng ký xét tuyển kết quả học tập cấp THPT (học bạ) và thí sinh sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do đơn vị khác tổ chức (phương thức 4 (mã phương thức 200 và phương thức 5 (mã phương thức 402) được đăng ký xét tuyển các ngành ngoài sư phạm.

- Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển cần đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng phù hợp để trúng tuyển trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo (nếu có nguyện vọng), từ ngày 10/7/2024 đến 17 giờ 00 ngày 30/7/2024.

6.2. Đăng ký xét tuyển trên hệ thống của Bộ GD&ĐT

- Thí sinh đăng ký xét tuyển trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh của Bộ GD&ĐT tại: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 10/7/2024 đến 17 giờ 00 ngày 30/7/2024

- Lựa chọn tên trường/mã trường: Trường Đại học Vinh/ TDV

- Lựa chọn thứ tự ưu tiên của nguyện vọng (số 1 thể hiện nguyện vọng cao nhất)

- Lựa chọn ngành, nhóm ngành, chương trình đào tạo: Phụ lục 1

- Lựa chọn phương thức tuyển sinh: Phụ lục 1

6.3. Đăng ký và xét tuyển bổ sung (dự kiến)

Thí sinh đăng ký xét tuyển và làm theo hướng dẫn trên cổng tuyển sinh của Trường Đại học Vinh tại: http://tuyensinhchinhquy.vinhuni.edu.vn

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 28/8/2024 đến ngày 10/9/2024

- Lệ phí xét tuyển: 20.000 đồng/nguyện vọng.

Hồ sơ gồm:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu trực tuyến;

+ Ảnh chụp/scan bản chính học bạ THPT đầy đủ 6 học kỳ;

+ Ảnh chụp/scan bản chính các giấy tờ ưu tiên (nếu có);

+ Ảnh chụp/scan thẻ căn cước còn hiệu lực;

+ Ảnh chụp/scan bản chính Biên lai nộp tiền/xác nhận chuyển tiền;

+ Ảnh thẻ có tỉ lệ: rộng x dài = 4 x 6, mới chụp trong vòng 2 tháng.

7. Thông tin liên hệ và hỗ trợ thí sinh

- Số điện thoại và số zalo tư vấn tuyển sinh và đăng ký xét tuyển tại:

https://vinhuni.edu.vn/danh-sach-can-bo-tu-van-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-truong-dai-hoc-vinh-nam-2024-c06.01l0v0p0a130242.html

- Kênh tư vấn: https://www.facebook.com/daihocvinh182leduan

- Quy chế và đề án tuyển sinh đại học tại:

https://phongdaotao.vinhuni.edu.vn/tuyen-sinh/seo/quy-che-tuyen-sinh-dai-hoc-cua-truong-dai-hoc-vinh-nam-2023-109409

- Thông tin liên hệ: Phòng Đào tạo - Trường Đại học Vinh, địa chỉ: Số 182, đường Lê Duẩn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An, điện thoại: 0238.898 8989.