Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học năm 2024 ban hành theo Quyết định số 1139/QĐ-BGDĐT ngày 15/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quy chế tuyển sinh đại học ban hành theo Quyết định số 1009/QĐ-ĐHV ngày 25/4/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh, Đề án tuyển sinh đại học năm 2024 và Kế hoạch tuyển sinh đại học chính quy ban hành theo Quyết định số 38/KH-ĐHV ngày 16/4/2024; Căn cứ kết luận phiên họp của Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Vinh ngày 26/6/2024, Trường Đại học Vinh thông báo kết quả xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển sớm vào đại học chính quy năm 2024 theo các phương thức/mã phương thức: 200, 301, 303, 402, như sau:

I. ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN

1. Phương thức 1 (mã phương thức 301): Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (khoản 1, 2, Điều 8)

Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) là những thí sinh thuộc đối tượng tuyển thẳng được quy định tại khoản 1, 2, Điều 8 của Quy chế tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Phương thức 2 (mã phương thức 303): Xét tuyển thẳng theo Đề án tuyển sinh của Trường Đại học Vinh.

Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) khi đạt các thành tích theo các ngành tuyển sinh/chương trình đào tạo: XEM TẠI ĐÂY

3. Phương thức 4 (mã phương thức 200): Xét học bạ THPT

Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) khi đạt điểm đối với ngành và chương trình đào tạo: XEM TẠI ĐÂY

Lưu ý:

- Điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên (khi quy đổi về điểm theo thang 10 và tổng điểm 3 môn tối đa là 30) được xác định theo công thức sau:

Điểm ưu tiên = [(30 - Tổng điểm đạt được)/7,5] x (điểm ưu tiên khu vực + điểm ưu tiên đối tượng).

- Đối với ngành Ngôn ngữ Anh: Môn Tiếng Anh ≥ 7.0 điểm, Tiếng Anh hệ số 2

Tổng điểm thí sinh = ((Môn 1 + Môn 2 + Môn 3/tiếng Anh x 2) x 3/4) + Điểm ưu tiên.

4. Phương thức 5 (mã phương thức 402): Theo kết quả Kỳ thi đánh giá tư duy và đánh giá năng lực năm 2024

Xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và kỳ thi đánh giá tư duy của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Điểm xét tuyển = Điểm thi của thí sinh được quy về điểm 30 + Điểm ưu tiên theo quy định của Quy chế tuyển sinh hiện hành.

Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) khi đạt điểm đối với ngành và chương trình đào tạo: XEM TẠI ĐÂY

II. TRA CỨU KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VÀ LỊCH XÁC NHẬN NHẬP HỌC TRỰC TUYẾN NĂM 2024

Thí sinh sẽ được xác định là trúng tuyển vào Trường Đại học Vinh, sau khi được xác định là đã tốt nghiệp THPT và hoàn thành đầy đủ các bước xác nhận, cụ thể như sau:

Bước 1: Tra cứu kết quả trúng tuyển trực tuyến

Thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển có điều kiện tại: http://tuyensinhchinhquy.vinhuni.edu.vn bằng tài khoản cá nhân đã đăng ký.

Thời gian tra cứu kết quả: Từ 9 giờ 00 ngày 29/6/2024.

Bước 2: Đăng ký ngành/chương trình đào tạo đã trúng tuyển có ở Bước 1 trên Cổng thông tin xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian thực hiện: Từ ngày 18/7/2024 đến 17h00 ngày 30/07/2024.

Tại địa chỉ: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn

1. Lựa chọn tên trường/mã trường: Trường Đại học Vinh/ TDV

2. Chọn ngành/chương trình đào tạo đã trúng tuyển.

3. Chọn thứ tự nguyện vọng đăng ký.

Bước 3: Xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bước 4: Thực hiện nhập học chính thức theo hướng dẫn cụ thể của Trường.

Lưu ý: Thí sinh không thực hiện đầy đủ toàn bộ các Bước 2 và 3 theo hướng dẫn sẽ không được công nhận trúng tuyển chính thức.

Thông tin liên hệ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Vinh, địa chỉ: Tầng 1, Nhà Điều hành, Trường Đại học Vinh (Số 182 Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An), Điện thoại: 0238.898 8989.