Hiện nay, Trường Đại học Vinh đã hoàn tất việc tổng hợp điểm tuyển sinh cao học thạc sĩ năm 2017.

Để biết điểm thi của mình, thí sinh có thể tra cứu tại địa chỉ http://diemthi.vinhuni.edu.vn/ hoặc liên kết Kết quả cao học 2017 trên website của Nhà trường tại địa chỉ http://www.vinhuni.edu.vn/