1. Bộ GD-ĐT công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành đào tạo giáo viên, khối ngành sức khỏe: dự kiến trước ngày 7/9.

2. Các trường điều chỉnh, công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD-ĐT và trang thông tin điện tử của trường: dự kiến trước ngày 8/9.

3. Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển theo phương thức trực tuyến: dự kiến từ ngày 9/9 đến 17 giờ ngày 16/9.

4. Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển bằng phiếu đăng ký xét tuyển: dự kiến từ ngày 9/9 đến 17 giờ ngày 18/9.

5. Thí sinh kiểm tra kết quả điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển và đề nghị điều chỉnh sai sót nếu có (chỉ áp dụng đối với thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển bằng phiếu): dự kiến trước 17 giờ ngày 20/9.

6. Thực hiện quy trình xét tuyển đợt 1 theo quy chế tuyển sinh: dự kiến từ 24/9 đến 17 giờ ngày 26/9.

7. Các trường công bố kết quả trúng tuyển đợt 1: dự kiến trước 17 giờ ngày 27/9.

8. Thí sinh xác nhận nhập học đợt 1: dự kiến trước 17 giờ ngày 3.10 (tính theo dấu bưu điện).

9. Các trường cập nhật thông tin thí sinh xác nhận nhập học vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD-ĐT: dự kiến trước 17 giờ ngày 7/10.

10. Các trường xét tuyển bổ sung (các trường chủ động công bố lịch tuyển sinh bổ sung trước 15 ngày so với ngày xét tuyển): dự kiến từ ngày 8/10.

11. Các trường xét tuyển các đợt tiếp theo và cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển và nhập học theo quy định: từ tháng 8 đến tháng 12.